e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

INFOSERVIS

 

Pohotovostná služba

LEKÁRNE

Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

STOMATOLÓGOVIA

Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v Prešove.

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK Dental, Prešov, s.r.o.)

Spádové územie: Poprad, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, Levoča, Kežmarok, Stropkov, Prešov

POHOTOVOSŤ LEKÁR

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

 

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svidník

Utorok 15.11.: 18.00 + Anton, Streda 16.11.: 6.30 ZBP Alena, 18.00 + Ivan, Štvrtok 17.11.: 6.30 + rod. Manduľovej, Paňkovej, Cimborovej, 18.00 + rod. Sakalovej, po sv. omši adorácia, Piatok 18.11.: 6.30 + Veronika, Pavol, 18.00 + Štefan, Sobota 19.11.: 8.00 ZBP Jozef a Anežka (45 rokov manželského života), 15.30 v Domove dôchodcov + z rod. Sotákovej, Nedeľa 20.11.: 8.00 + Mária, Ondrej, Anna, Peter, 10.30 ZBP Jana, 18.00 + Milan.

V piatok sv. omša za účasti detí nebude.

Nedeľa je nedeľou Krista Kráľa. Máme záver liturgického roka. Sv. omšu bude mať o 10.30 d.o. Jozef Juraško, bývalý kaplán, pôsobiaci ako farár vo farnosti Červenica.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná

Utorok 15.11.: 17:00 + Jozef, Anna, Peter, Jozef, Streda 16.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod., Štvrtok 17.11.: 7:00 + Agnesa, Piatok 18.11.: 17:00 + Juraj, Sobota 19.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Tamarku, Nedeľa 20.11.: 9:00 Za farnosť.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto

Utorok 15.11.: 12.00 + Mária a Štefan, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 + Anna Simčáková / + Mária Mikitová (ročná lit.), Streda 16.11.: 6.30 + Ján, Júlia, Jozef, 18.00 * Martin (40 rokov) / * Radoslav, Tatiana, Radoslav, Soňa, Štvrtok 17.11.: 8.00 + Darina Barilová / + Alfréd, Eva, Juraj, Piatok 18.11.: 6.30 + Mária Humeníková / + Anna Ivančová, 18.00 * Ladislav a Ľuba (Obrátenie a ZBP), Sobota 19.11.: 8.00 + Zuzana, Michal / + Michal Kostík (panychída), 17.00 Večiereň pred sviatkom Krista Kráľa, Nedeľa 20.11.: 7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Za farnosť (myrovanie), 10.30 * Dušan (60 rokov), (myrovanie),, 18.00 * o. Rado, o. Dávid, o. Martin (myrovanie). V utorok 15.11. začína prípravné obdobie pred sviatkami Narodenia Pána - Filipovka. Vo štvrtok 17.11. je štátny sviatok Boja za slobodu. Bohoslužba je len o 8:00 csl. Nasledujúca nedeľa je sviatkom Krista Kráľa. Bohoslužby sú: 8:00, 10:30 a 18:00 sú s myrovaním. V sobotu o 17:00 je večiereň sviatku Krista Kráľa. Príprava detí a ich rodičov na slávnosť prvej spovede a eucharistie pokračuje v nedeľu po rannej bohoslužbe o 9:00.

Pravoslávny chrám

Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia.

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia

Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 2042. Nedeľa 20. novembra od 9:30 hod.: Biblia sa zmieňuje v Efezanom 2. kapitole o Božej duchovnej rodine, ktorá sa vyznačuje najmä pokojom. Ľudia po celom svete majú možnosť do tejto rodiny patriť a byť tak zjednotení. Čo to znamená a ako my osobne môžeme prispievať k pokoju? To sa dozvieme počas špeciálneho programu, ktorý bude prebiehať na webovej platforme v nedeľu 20. novembra v čase od 9:30 do 16:20. O 13:30 zaznie prednáška: Je váš domov pohodovým a pokojným miestom? Program celého tohto dňa si môžete pozrieť na webovej stránke jw.org v sekcii Knižnica / Knihy a brožúry. Prihlasovacie údaje k samotnému podujatiu môžete získať na tel. čísle 0918 178 485.

 

Účet - 21. novembra o 18. hodine

Komédia ÚČET v podaní skvelých a skúsených hercov (Ady Hajdu, Lukáš Latinák a Róbert Jakab) je kolotoč vtipných a výbušných situácií, ktorý postupne rozkrýva svet mužov, v ktorom je vždy len jeden cieľ - žena.

Prebudenie troch kamarátov po spoločne prehýrenej noci privedie túto trojicu k pátraniu po odpovediach: čo, s kým a ako sa čo stalo ... a hlavne, kto to všetko zaplatí, keďže suma na účte straší najmä najlakomejšieho z nich.

Hra „ÚČET“ nie je vôbec klasickou komédiou so vzťahovou zápletkou, ale sondou do mužského sveta, jeho logiky, zákonitostí, absurdity, ale aj pravidiel, ktoré by sa nemali porušovať. Inak hrozí roztržka a konflikt. Medzi tromi priateľmi, ktorí spolu trávia spoločný čas však k takejto kolíznej situácií dôjde. Situácie, ktoré vznikajú sú predovšetkým modelové a odhaľujú jednotlivé charaktery, spôsob myslenia a to, akí ľudia v samom základe vlastne sme. Rôznorodosť hlavných hrdinov, ich konfliktosť a pritom kamarátstvo je to, čo diváka drží počas celej hry v pozornosti. Máme možnosť spoznať a odhaliť ich skutočné povahy, prakticky sa pred nami vyzlečú donaha a my im môžeme nazrieť do hlavy - to je to, čo nás zaujíma a drží v pozornosti.

 

Kto daroval krv?

V stredu 9. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 40 bezpríspevkových darcov: Zuzana Sekeľová (prvodarca), Sebastián Sekeľ (10), Helena Kapcalová (7), Soňa Kalíková (2), Ladislav Čisár (73), Milan Lehocký (22), Tomáš Berežný (37), Jozef Ľuberda (41), Michal Širový (63), Jaroslav Kuruc (7), Jozefína Olčáková (5), Regína Trebišovská (57), Ľuboš Sahajda (15), Katarína Volohdová (42), Ľuboš Jurečko (21), Ladislav Kundrát (77), Mária Blanárová (7), Ján Tkáč (30), Milan Piršč (30), Zdenko Varga (4), Valéria Hudáková (44), Daniel Sokol (4), Peter Sokol (69), Ľudovít Drotár (2), Renáta Čeremugová (3), Marián Macko (2), Jozef Kurty (18), Svetlana Hudáková (19), Zuzana Zozuľaková (37), Jozef Černík (25), Igor Zribko (5), Katarína Padová (34), Ivana Kašperanová (15), Katarína Škurlová (68), Róbert Paňko (20), Martin Paňko (6), Adam Hmurčík (3), Ivana Zelizňáková (6), Milan Hrinko (6), Ľuboš Angelovič (12).

 

Zmena miesta testovania na COVID-19

Od 10. novembra bude testovanie COVID-19 na MOM pri pohotovostnom vstupe do nemocnice, v priestoroch ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých (oproti chirurgickej ambulancii).

AG TEST, PCR TEST,SAMOPLATCA

PONDELOK: 08.00-09.00 hod.

ŠTVRTOK: 08.00-09.00 hod.

SAMOPLATCA (PCR TEST, kloktací test, test zo slín) - objednávky lab. Online - čas objednania je orientačný.

Výsledok PCR testu do dvoch pracovných dní.

POSLEDNÝ ODBER o 08.45 hod. Počas štátnych sviatkov zatvorené.

 

Našiel časť raketového motora

V popoludňajších hodinách 10. novembra na linku 158 oznámil 42 ročný muž z obce Dlhoňa nález munície. Muž našiel muníciu v lesnom poraste katastrálneho územia uvedenej obce, neďaleko od bytového domu. Policajná hliadka miesto nálezu munície zabezpečila. Krajský pyrotechnik po príchode na miesto nálezu určil, že ide  o muníciu z II. svetovej vojny, konkrétne časť raketového motora z nemeckej rakety. Pyrotechnik muníciu prevzal k prevozu.

 

Vianočná súťaž o Najkrajší betlehem 2022

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zverejnilo propozície 23. ročníka medzinárodnej vianočnej súťaže Najkrajší betlehem 2022.

Organizátor: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Spoluorganizátor: Starostwo Powiatowe v Krosne, Historické múzeum v Dukle

Uzávierka súťaže: 22. november 2022

Sprístupnenie výstavy a vyhlásenie výsledkov: 9. december 2022 v POS vo Svidníku

Poslanie súťaže: prostredníctvom súťaže chceme prehĺbiť vzťah detí a mládeže k vianočným tradíciám, podporiť ich zručnosť, kreativitu a sebarealizáciu

Podmienky súťaže:

Betlehemy musia byť zhotovené z prírodných materiálov (slama, prútie, cesto, šúpolie, hlina, papier, a pod.) Jednotlivé časti betlehemov (postavy, zvieratá atď.) nesmú byť kupované a musia byť pripevnené pevne k podložke.

Súťaž je určená primárne jednotlivcom, avšak v okresnom kole budeme akceptovať aj kolektívne práce s podmienkou, že v prípade postupu na medzinárodnú výstavu bude prácu reprezentovať jeden žiak, ktorý sa uvedie na štítku

Práca musí byť označená štítkom s údajmi: meno a priezvisko, vek, ročník, kategória a škola

Súťažné kategórie:

I. žiaci 1. - 4. roč. základných škôl, II. kategória: žiaci 5. - 9. roč. základných škôl,

III. kategória: študenti stredných škôl, IV. kategória: deti, mládež a dospelí zo špeciálnych škôl a domovov sociálnych služieb.

Hodnotenie: Porota menovaná povereným vedením POS Miroslavom Štoffom ohodnotí všetky práce a vyberie 5 najzaujímavejších z nich, ktoré budú odmenené vecnými cenami a zároveň postúpia do finále „Medzinárodnej vianočnej súťaže betlehemov“ v Poľskom meste Dukla.

Práce je potrebné doručiť do 22. novembra 2022 do Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a poslať vyplnenú prihlášku na adresu pos-zuc3@svitel.sk.

Kontakt: Katarína Grúsová - odborná pracovníčka pre výtvarníctvo, 054/75 210 68, www.osveta.sk