e-mail:

redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

        

     Podduklianske novinky ako nezávislý týždenník občanov regiónu Svidníka, Stropkova a Giraltoviec začali vychádzať v marci 2000 ako alternatívny zdroj informácií z regiónu pod historickou Duklou.

 

     Vydavateľom novín bola firma Jupiter Svidník. Od 2. januára 2001 týždenník vydávala firma ZOS-ekia Svidník. Od augusta 2002 po súčasnosť vydáva týždenník firma PONO-PRESS Svidník. 

 

     Prvým šéfredaktorom novín bola Mgr. Ruslana Kurilcová, neskôr tento post obsadila Eva Pavlenková. Od januára 2001 bol šéfredaktorom novín Mgr. Ladislav Hribík, ktorý odovzdal vedenie novín do rúka Pavla Siváka a s tým sa zmenil aj názov novín na Podduklianske novinky.

         

      Podduklianske novinky sa na pultoch novinových stánkoch objavujú týždenne a to každý pondelok. Tlač novín v minulosti zabezpečovala Tlačiareň Unipres v Giraltovciach. Podduklianske novinky prešli počas svojho fungovania rôznymi zmenami. Zmenila sa aj tlač novín. V súčasnosti je tlač novín zabezpečovaná v tlačiarmi Rotaprint v Košiciach a noviny sa tlačia na kvalitnom rotačnom tlačiarenskom stroji, čím kvalita novín stúpla. Distribúciu zabezpečujú firma Kapa-Dab Prešov a súkromní predajcovia.

 

     Značka novín je registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici a jej používanie je možné len s písomným súhlasom majiteľa a šéfredaktora novín Pavla Siváka.