e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

číslo 46 vydané 15.11.2022

 

 

Primátorka a poslanci zložia sľub 16. novembra - kto bude viceprimátorom?

Prípravu výstavby R4-ky chce vláda urýchliť, podarí sa termín dokončenia v roku 2032?

V Bratislave vznikol nový pamätník s ostatkami vojaka spod Dukly

Voľby budú musieť zopakovať

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Ľudmila Šandalová napísala ďalšiu knihu pre deti pod názvom „Mame doma psyka”

Jubilejný 30. ročník Predvianočných predajných trhov priniesol aj kritiku

Vyhrali ste v tombole na Predvianočných predajných trhoch?

2002 - 2022: Dvadsať rokov našich - vašich Podduklianskych noviniek (46)

Boli sme na pohárovom zápase Tesly Stropkov so Slovanom Bratislava

 

 

 

 

Ľudmila Šandalová napísala ďalšiu knihu pre deti pod názvom „Mame doma psyka”

„Deti sú mojou najväčšou inšpiráciou, hľadám témy, ktorými by som ich mohla osloviť, potešiť a zabaviť”

    Svetlo sveta v uplynulých dňoch uzrela nová kniha pre deti pod názvom „Маме дома псика - Mame doma psyka.“ Autorkou je Ľudmila Šandalová. Široká verejnosť sa môže tešiť na 10 príbehov o nezbednom psíkovi, ktorý zmenil život jednej mladej rodiny. Môžeme prezradiť, že kniha je už na ceste k nám a čoskoro bude dostupná v predaji.

    Veľmi pekne autorku knihy predstavila predsedníčka Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku Kvetoslava Koporová vo svojom recenznom posudku pred vydaním knihy.

    „Ľudmila Šandalová ako autorka debutovala v roku 2013 knihou „Poďte, ďity, što vam povim“, ocenenou v roku 2015 medzinárodnou Cenou Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru. Tým vkročila na scénu rusínskej detskej literatúry a stala sa jej prirodzenou súčasťou. Pokračovanie v umeleckej literárnej tvorbe prinieslo autorke úspešné tituly aj v nasledujúcich rokoch. Zbierke poviedok „Červenŷj bereh“, vydanej v roku 2016, bola udelená Literárnym fondom Cena Alexandra Pavloviča za originálne umelecké dielo v rusínskom jazyku a o ďalšie dva roky, v roku 2018, vyšla pre detského čitateľa kniha pod názvom „Any bŷ s’te ne viryly“. Cenu verejnosti získala v kategórii Beletria zbierka duchovných básni pre deti „Напю ся водічкы (Napju s’a vodičkŷ)“, rok vydania 2020, ktorou sa autorka zúčastnila literárnej súťaže Kniha roka PSK 2021. Medzitým tvorila a hľadala naplnenie aj v iných literárnych žánroch. Píše scenáre detských divadelných hier - „Ďivčatko i žebrak, Čudesna lavočka, Prypovidka z ľisa, Wi-fintená princezná, Jurko a poklad“, ale aj poéziu pre dospelých, duchovnú poéziu a poviedkovú prózu. V posledných rokoch sa úspešne zúčastňuje súťaže o Literárnu cenu Márie Maľcovskej.

    Pripravovaná kniha „Маме дома псика (Mame doma psyka)“ je po knihe poviedok „Červenŷj bereh“ druhým prozaickým dielom autorky a žánrovo ho môžeme zaradiť medzi literatúru pre deti.
    Príbehy, umelecky spracované do ľahkohumorného rozprávania desaťročného chlapca, ktorý má sen - vlastniť psíka, sú postavené na osobných skúsenostiach a zážitkoch. Hrdina knihy Samko, po tom, čo do ich rodiny pribudne milý štvornohý priateľ, zažíva rôzne humorné situácie a dobrodružstvá. Autorka zvolila jednoduchý, veku dieťaťa primeraný rozprávačský štýl, jasne a zrozumiteľne predkladá čitateľovi
tematicky zaujímavý dej. Dielo je napísané kompaktne v niekoľkých podtituloch, ktoré sú jednotlivo samostatným, dynamicky sa rozvíjajúcim príbehom s otvoreným čitateľským záverom. V knihe sústredila autorka vhodné, pre deti výchovné a encyklopedické informácie, ktoré umožňujú dozvedieť sa viac o domácich miláčikoch, konkrétne o psíkovi, o možnostiach jeho zaobstarania, chove a výcviku v domácich podmienkach. Zároveň umelecky rozvíja rozmer medziľudských vzťahov, kedy nový zvierací člen nabúra v rodine všetky zaužívané stereotypy, ale súčasne učí novým hodnotám, napr. tímovej práci jej členov.
    Pokus autorky vydať ďalšiu knihu „Маме дома псика (Mame doma psyka)“ môžeme, v kontexte s vývojom detskej rusínskej literatúry, považovať za vítaný a žiadaný. Za vítaný o to viac, že sa jedná o detskú prózu, žáner, ktorý na rusínskej literárnej scéne vyslovene chýba. Rusínsky jazyk, kodifikovaný na Slovensku v roku 1995, dáva priestor nielen autorom realizovať sa, vyjadriť svoje umelecké predstavy a túžby v literárnej podobe, ale umožňuje aj čitateľovi a hlavne detskému čitateľovi, stotožňovať sa so svojím materinským jazykom a národnosťou. Pre deti mladšieho a
staršieho školského veku kniha môže byť prostriedkom k poznávaniu a zdokonaľovaniu sa v rusínskom jazyku, v hľadaní jeho umeleckej podstaty ale aj emocionálnych zážitkov a zábavy.
     Prihovárať sa deťom v ich rodnom materinskom jazyku, vstúpiť do ich myšlienkového sveta prostredníctvom krátkych veselých príbehov, zaujať ich, znamená majstrovsky ovládať pero v tom najlepšom slova zmysle. Deti sú otvorené nádoby a tak aj prijímajú vonkajšie podnety. Vo zvolenej jednoduchej prozaickej forme hľadá autorka vhodnú, deťom prístupnú terminológiu aj novodobé vyjadrovacie tvary, snaží sa v čitateľovi vzbudiť pozornosť a zvedavosť. Kniha poskytuje čitateľovi médium, prostredníctvom ktorého môžu rodičia so svojimi deťmi zažiť príjemné chvíle vo vzájomnej komunikácii.
     Dvojaký grafický systém v tvorbe, a to azbuka a latinka, je opodstatnený, pretože umožňuje lepšiu percepciu textu a širší okruh percipientov. Krátkymi

príbehmi z prostredia klasickej rusínskej rodiny, ktorá je charakteristická svojim koloritom autorka prezentuje vzťah k dedičstvu predkov, k rodinným hodnotám, k materinskému jazyku, a tieto pozitívne hodnoty chce autorka odovzdať nasledujúcej generácii.“

     Samotnú autorku sme oslovili aj my, a pýtali sa na to, kde čerpá inšpiráciu? „Predpokladám, že väčšina autorov, ale aj umelcov z rôznych oblastí, by povedala, že najväčšou inšpiráciou v tvorbe je sám život. Nie je to ináč ani v mojom prípade. Aj keď sa považujem veľakrát za tzv. snílka s určitou dávkou fantázie, predsa len nie je nič vierohodnejšie a zaujímavejšie ako oprieť sa o príbeh, ktorý je skutočný, o najmenší fragment z obyčajne prežitého dňa. Potom je na tvorcovi koľko do toho odovzdá zo svojej fantázie, z rozprávačského talentu, aby dej nabral na spontánnosti, aby sa stal farebným, živým, príťažlivým pre čitateľa. Ja som mala v živote to šťastie, že som mala krásne detstvo, láskavých rodičov a bezpečný domov. Rada som sa hrala, mala som plno kamarátok, čítala som a snívala pri knihách. Myslím si, že prvý predpoklad pre písanie, je mať rád knihy. A potom ako druhé - vedieť sa pozerať na svet zvedavo, s určitou dávkou pozorovateľského talentu,“ povedala autorka Ľudmila Šandalová, ktorá si všíma detaily, vedia ju nadchnúť maličkosti v prírode, pri práci ale napr. aj pri banálnom nastupovaní do autobusu.

     Ale predsa najväčšou inšpiráciou pre ňu je príroda a deti. „Keď sa ma na začiatku pýtali, kde som začínala a ako, odpovedala som, že jednoducho som mala túžbu písať a že som začínala písať detské básničky lebo som to považovala za jednoduchý začiatok. Dnes viem, že som začínala písať pre deti preto, lebo je to moja túžba a naplnenie sna. Deti sú mojou najväčšou inšpiráciou, hľadám témy, ktorými by som ich mohla osloviť, potešiť a zabaviť. Sama som matkou troch synov, s ktorými som prežila pri knihách nemálo pekných chvíľ.“

     Čo sa však týka poslednej knižnej publikácie „Mame doma psyka“, autorka Ľudmila Šandalová vychádzala pri písaní z vlastných skúseností. Keď si zaobstarali malé šteniatko po presťahovaní sa z mesta na dedinu. „Tak ako sme získavali prvé skúseností s novým členom domácnosti, prišli po počiatočnom nadšení aj rôzne starosti, ale hlavne mnohé veselé momenty, humorné situácie, ktoré by bolo škoda nechať si pre seba. Začala som si ich zapisovať až vznikla spomínaná detská kniha,“ dodala autorka Ľudmila Šandalová.

     A kedy a kde najradšej píše? „Najradšej píšem doma, mám svoj kútik na písanie, svoje vlastné ticho. Pretože k písaniu potrebujem hlavne pokoj a prenesenie sa mimo aktuálnej reality do opisovaného deja. Vtedy človek potrebuje znovu prežívať určité emócie, náladu, vône, chute, hudbu a farbu. Niekedy to ide lepšie, niekedy nie. Nedá sa písať vždy. Niektorí autori majú určité ročné obdobia, keď sa im píše lepšie a určitý čas v priebehu dňa. Ja mám najradšej jeseň ako je teraz. Keď sa už trochu utíši zhon leta a príroda je v pestrofarebnom šate. Je v očakávaní nastávajúceho ticha zimy, keď sa všetko schová pod zimnú prikrývku a oddychuje. Ten čas mám najradšej. Píšem zvyčajne večer, vtedy dokážem vypnúť, keďže cez deň ešte pracujem. Ako účtovníčka mám čo robiť, aby som čísla odložila bokom a začala fantazírovať. Niekedy sa zobudím v noci a píšem do skorého rána, ten čas je tiež pre mnohých autorov veľmi plodný. V každom prípade nedá sa písať hocikedy a na počkanie. Ale písanie je veľká závislosť a kto raz začne písať, táto láska ho už neopustí.“

     Podľa autorky detskej knihy Ľudmily Šandalovej dnes ale nie je samozrejmosťou, že ten, ktorý píše, knihu aj vydá. Pretože vydávať knihy v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché a ani lacné. Nehovoriac už o tom, že rusínska čitateľská obec je málopočetná. Podpora štátu, ktorý finančne pomáha rozvoju národnostných menšín na Slovensku je však povzbudením. Ináč by na tomto poli bolo ťažko pracovať. Aj v roku 2022 občianske združenie tota agentura mohlo knihu realizovať s finančnou podporou Literárneho fondu a s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

    „V závere by som chcela poďakovať ďalším spoluautorom knihy, hlavne ilustrátorke Elene Čániovej, ktorá vniesla do knihy ďalší rozmer a úžasné ilustrácie oživili príbeh do pekných obrazov. Tiež srdečne ďakujem pani Kvetoslave Koporovej z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove, za jazykovú korektúru, ktorou upravila texty do kodifikovanej podoby rusínskeho jazyka, za jej cenné rady a pomoc. Pán Michal Pavlič mi pomohol zo štylizáciou textov a odbornými radami, za čo mu patrí veľká vďaka. Syn Braňo Šandala pracoval na celkovej logistike okolo vydania knihy, pripravil sadzbu a typografiu, stará sa o distribúciu knihy, aby sa dostala k čitateľovi, za čo mu srdečne ďakujem. Ďakujem aj manželovi a rodine za neutíchajúcu podporu. Teším sa, že je kniha na svete, bola by som nesmierne rada, keby potešila a našla priaznivú odozvu aj u detského čitateľa,“ uzavrela Ľudmila Šandalová, ktorá je členkou Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska od roku 2014 a riaditeľkou OZ tota agentura.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravu výstavby R4-ky chce vláda urýchliť, podarí sa termín dokončenia v roku 2032?

    Prípravu výstavby rýchlostnej cesty R4 od Prešova po slovensko-poľský hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek sa snažia urýchliť. Takto to aspoň vyzerá po minulotýždňovom rokovaní vlády.

    Už pred pár týždňami sme na našich stránkach informovali, že Poliaci majú finančne kryté a dodávateľské firmy vysúťažené firmy na všetky svoje úseky rýchlostnej cesty S19 od Rzeszowa po hranicu so Slovenskom.

    Poľský viceminister infraštruktúry Rafal Weber navyše počas podpisu zmluvy o výstavbe úseku od poľskej Dukly po hranicu so Slovenskom priamo na hraničnom priechode so Slovenskom vyhlásil jasné slová. Podľa neho bude celá poľská rýchlostná cesta S19 od Rzeszowa po hranicu so Slovenskom hotová na prelome rokov 2026 - 2027. No a na ňu má nadväzovať slovenská rýchlostná cesta R4 cez Svidník, Rakovčík, Giraltovce až do Prešova.

    Celkové odhadované investičné náklady na realizáciu deviatich úsekov rýchlostnej cesty R4 v plnom profile od štátnej hranice Slovenska a Poľska po Kapušany pri Prešove dosahujú objem približne 1,7 mld. eur.

   Táto suma zahŕňa náklady na stavebné práce aj projektovú dokumentáciu a majetkovoprávne usporiadanie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva dopravy a výstavby SR na zabezpečenie prípravy R4 v uvedenej trase a zefektívnenie prípravy diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý už minulý pondelok schválila vláda.

    Podľa predbežných odhadov a za predpokladu vhodnosti a výhodnosti použitia modelu verejno-súkromného partnerstva (PPP) by sa príprava súťažiteľného projektu výstavby R4 touto formou mohla začať najskôr v druhej polovici roka 2024. Ministerstvo dopravy by mohlo obstarať koncesionára najskôr v treťom štvrťroku 2026. „Predpokladáme, že koncesionár by projektovanie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane získania stavebného povolenia, zabezpečoval vo svojej réžii, pričom v takomto prípade je predpokladaný termín začatia výstavby v treťom až štvrtom kvartáli 2027,“ uviedol rezort dopravy. Výstavba by mala trvať štyri až päť rokov a celý koridor R4 od hranice s Poľskom po Kapušany by tak mohol byť v prevádzke v roku 2032.

    „Dobrá správa je, že na rokovaní vlády bol schválený dokument zabezpečenia prípravy rýchlostnej cesty R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany a zefektívnenie procesov prípravy diaľnic a rýchlostných ciest.

    V praxi to znamená, že všetkých 9 úsekov R4 v plnom profile budú zaradené do harmonogramu prác. Samozrejme, je potrebné dopracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutia. Podarilo sa dosiahnuť predlžovanie platnosti EIA o najviac 2 roky, a to aj opakovane, pričom celková dĺžka platnosti záverečného stanoviska EIA nepresiahne 10 rokov. Predĺži sa aj platnosť územného rozhodnutia na 5 rokov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. A čo je najdôležitejšia správa, zefektívnením investičnej prípravy stavieb diaľnic a ciest sa podarí časová úspora v investičnej príprave cca 18 mesiacov,“ vyjadril sa štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť.

   Pripomeňme, že úsek rýchlostnej cesty R4 je súčasťou medzinárodného cestného koridoru „Via Carpatia,“ ktorý spája Baltské more s Egejským a Čiernym morom. Začína v litovskom prístave Klaipeda a končí v gréckom Solúne. Ide o významný cestný úsek spájajúci sever a juh Európy. Má významný hospodársky a vojenský význam.

    No a ešte porovnanie vládou urýchlených procesov ohľadom R4-ky s tým, ako by to fungovalo podľa doterajších pravidiel.

    Pri použití tradičného modelu verejného obstarávania bez PPP by príprava a výstavba R4 trvali o niekoľko rokov dlhšie. Základný scenár (I. variant) počíta s tým, že len príprava po podpis zmluvy so zhotoviteľom by trvala 3 072 dní, teda takmer 8,5 roka.

    Ak by v príprave neboli revízne postupy a boli dodržané všetky zákonné lehoty zo strany príslušných inštitúcií, NDS by mohla podpísať zmluvu so zhotoviteľom najskôr v polovici roka 2031. Reálny scenár (II. variant) predpokladá, že príprava sa predĺži na 4 427 dní, čiže 12 rokov. V prípade neschválenia navrhovaných legislatívnych zmien a ak bude naďalej potrebné predkladať podklady na ekonomické hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze v každej fáze prípravy projektu a budú revízne postupy, zmluvu bude možné podpísať v druhom polroku 2036. No a optimálny scenár (III.

variant) ráta s možnosťou uzavretia zmluvy so zhotoviteľom v prvom polroku 2030. Príprava by mala trvať 2 497 dní, zhruba 7 rokov, v prípade prijatia navrhovaných zmien a ak by neboli využité revízne postupy.

    Nateraz po schválení vládou platí termín dokončenia celej rýchlostnej cesty R4 od hranice s Poľskom po Kapušany pri Prešove rok 2032. Či sa ho podarí naplniť, tak toto ukáže najbližších desať rokov.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave vznikol nový pamätník s ostatkami vojaka spod Dukly

    Ostatky vojaka 1. Československého armádneho zboru nájdené pod Duklou sú súčasťou nového pamätníka v Bratislave.

    Ministerstvo obrany SR v spolupráci s bratislavskou mestskou častou Bratislava - Staré mesto pripravili na Rázusovom nábreží v Bratislave slávnostné odhalenie Hrobu neznámeho vojaka. V centre hlavného mesta tak vznikne významné protokolárne a taktiež pietne miesto pre všetkých pozostalých, ktorí sa už nikdy nedozvedeli, kde leží hrob ich syna, brata, manžela, otca či starého otca.

     „Hroby neznámych vojakov patria k verejne dostupným symbolom štátnosti, ktorý budeme mať po dlhých rokoch aj na Slovensku. Zároveň ide o dôležité miesto uctenia si pamiatky ľudí, ktorí položil život v boji za vlasť. Zo srdca preto ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí akokoľvek prispeli ku vzniku tohto dôstojného monumentu, či už Úradu vlády SR, Ministerstvu financií SR, Hlavnému mestu SR Bratislava a najmä Vojenskému historickému ústavu a mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Som nesmierne rád, že sa nám konečne podarilo splniť nenaplnené sľuby bývalých vlád a zrealizovať toto krásne decentné dielo, ktoré jednoznačne napĺňa všetky adekvátne požiadavky,” uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

   Pod pomníkom sú uložené už spomínané ostatky príslušníka 1. čs. armádneho zboru, ktorý bojoval na Duklianskom bojisku v Karpatsko-duklianskej operácii. Ostatky našli v roku 1997. V predminulý piatok 4. novembra ich vojaci previezli do Bratislavy z priestorov Múzejného oddelenia Vojenského historického ústavu (VHÚ) vo Svidníku. V samotnom múzeu, odkiaľ ostatky zobrali, ale aj na letisku vo Svidníku a následne aj na letisku v Bratislave boli krátke slávnostné obrady.

    Príslušníci čestnej stráže vzdali hold ostatkom neznámeho vojaka 1. Československého armádneho zboru a letecky ich dopravili zo Svidníka do Bratislavy.

    „Hrob neznámeho vojaka patrí vo všetkých vyspelých demokratických štátoch k ústredným pietnym miestam, pri ktorých sa organizujú štátne pietne akty a ceremónie. Je trvalým symbolom vlastenectva a nespochybniteľného hrdinstva občanov štátu, ktorí naplnili slová vojenskej prísahy,” priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič.

(pn, ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

    Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur.

    Inflačná pomoc bude vyplácaná na základe nariadenia vlády SR č. 349/2022 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 28.10.2022 a nariadenia 353/2022 Z. z., ktoré začalo platiť o deň neskôr. Časť prostriedkov vyplatia úrady automaticky, zvyšok na základe žiadostí. Jednorazový príspevok 100 eur je určený pre skupiny ľudí, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcej inflačnej pomoci.

     „Desiatkam tisícom ľudí vyplatíme pomoc automaticky. Ako prvých by som spomenul 23 650 nezaopatrených detí, ktoré sa narodili od 1. júna do 31. októbra. Štát v tomto prípade jednorazovo vyplatí zvýšený prídavok na dieťa. Ďalej je tu viac ako 29-tisíc ľudí s nízkym príjmom a ťažkým zdravotným postihnutím. Už sme vyplatili pomoc ľuďom poberajúcim opatrovateľský príspevok, či príspevok na asistenciu. Teraz ju vyplatíme aj tým, ktorí sú ŤZP a majú iné príspevky, alebo nemajú nikoho, kto by poberal opatrovateľský príspevok alebo príspevok na asistenciu. Treťou skupinou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský dôchodok. Je ich 1 330. Ďalšou zraniteľnou skupinou je 14 283 domácností v hmotnej núdzi, ktoré nedostali príspevok z prvého balíka inflačnej pomoci,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

     Ďalší občania, ktorí majú na inflačnú pomoc nárok, budú o ňu musieť požiadať. Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej najneskôr do 31.12.2022. Ústredie práce klientom odporúča, aby podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu. Žiadosť je možné podávať osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu žiadateľa. Požiadať o inflačnú pomoc sa dá aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Žiadostí v elektronickej podobe sú dostupné spolu s podrobnejšími informáciami aj na webovom sídle ústredia práce.

     „Inflačná pomoc z druhého balíka môže byť na základe žiadosti vyplatená na nezaopatrené dieťa, na ktoré bolo súdom určené výživné nižšie ako 150 eur. Okrem toho môže o túto pomoc požiadať aj približne 900 odchovancov centier pre deti a rodiny, ktorí od konca apríla 2020 až do konca októbra 2022 opustili detské domovy. O príspevok bude môcť požiadať rovnako dva a pol tisíc osôb, ktorým bola v rovnakom období ukončená náhradná starostlivosť a odišli z náhradných rodín,“ doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Prehľad ľudí, ktorým je určený 2. balík inflačnej pomoci

Komu pošlú úrady práce inflačnú pomoc v novembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):

- Deťom narodeným v období od 01.06.2022 do 31.10.2022 bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením prídavku na dieťa o 100 eur. Rovnakým spôsobom boli podporené aj deti narodené pred júnom 2022 v rámci prvej vlny inflačnej pomoci.

- Sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením náhradného výživného o 100 eur.

- Domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením dávky v hmotnej núdzi o 100 eur.

Komu pošlú úrady práce inflačnú pomoc v decembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):

- Osobám s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím), ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo peňažného príspevku na prepravu o 100 eur.

Kto musí o inflačnú pomoc požiadať na príslušnom úrade práce (najneskôr do 31.12.2022):

- Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur. Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.

- Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

- Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľby budú musieť zopakovať

    V 47 obciach na celom Slovensku si nedávne komunálne voľby zopakujú.

    Termín volieb musí vyhlásiť predseda parlamentu Boris Kollár do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

Ide o obce, kde sa voľby v sobotu 29. októbra vôbec nekonali, prípadne nebol zvolený starosta z dôvodu rovnosti hlasov, alebo sa kandidát vzdal a nebol zvolený dostatočný počet poslancov.

    Z dôvodu rovnosti hlasov sa voľby starostu zopakujú v obci Miková v okrese Stropkov. Komunálne voľby sa v sobotu 29. októbra nekonali napríklad v obci Jakušovce v okrese Stropkov, pretože v nich nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu. V ďalších šiestich obciach občania nevolili starostu. Išlo napríklad aj o obec Dobroslava v okrese Svidník. Aj pre túto obec bude vyhlásený nový termín volieb.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 - 2022: Dvadsať rokov našich - vašich Podduklianskych noviniek (46)

    V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

    20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. Dnes pokračujeme štyridsiatymšiestym dielom celoročného seriálu.

250 predajcov

    Na 12. ročníku predvianočných predaných trhov svoje stánky rozložilo asi 250 predajcov. Štvrtkový kultúrny program tvorili vystúpenia svidníckych mažoretiek, ale aj skupiny AXIS z Trebišova, domácej rómskej kapely MEZZOFORTE a ďalšej svidníckej kapely IBIS. O piatkový program sa postarali domáci rómsky folklórny súbor SUNORO a folklórny súbor Makovica. V sobotu predpoludním  Svidníčanov zabávali členovia kapely Žobráci z Košíc a nechýbala ani bohatá tombola.

Dobrovoľní hasiči hodnotili

    Dobrovoľní požiarnici hodnotili sezónu. Na rokovaní výboru Dobrovoľného požiarneho zboru vo Svidníku  predseda DPZ Michal Holovka predniesol správu o činnosti. „Výsledky súťaží boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom podstatne lepšie,“ skonštatoval Michal Holovka.

Deň otvorených dverí

    Stredné odborné učilište arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku pripravilo Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bol napríklad aj turnaj v MIX volejbale, ale aj módna prehliadka. Počas dňa otvorených dverí do tohto svidníckeho učilišťa zavítalo celkom 253 žiakov základných škôl zo Svidníka, Stropkova, Nižného Mirošova, Mestiska, Okrúhleho a Krajnej Poľany.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primátorka a poslanci zložia sľub 16. novembra - kto bude viceprimátorom?

    Staronová svidnícka primátorka a noví svidnícki mestskí poslanci zložia zákonom predpísaný sľub v stredu 16. novembra. Rozhodla o tom primátorka Svidníka Marcela Ivančová, ktorá na ten deň zvolala ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku pre nové volebné obdobie.

   Slávnostné zasadnutie sa začne v stredu 16. novembra o 10. hodine v zasadacej miestnosti SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

   Navrhovaný program obsahuje v úvode zasadnutia štátnu hymnu SR a nasledovať má oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta.

    Predkladať ich bude predseda Mestskej volebnej komisie Bohumil Kačmár, ktorý následne odovzdá osvedčenie o zvolení primátorke mesta Marcele Ivančovej, ktorá zloží sľub primátorky a takisto odovzdá osvedčenia o zvolení poslancom Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktorí tiež zložia zákonom predpísaný sľub poslancov.

Nasledovať bude príhovor primátorky mesta Marcely Ivančovej a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia (určenie zapisovateľky, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice), pričom poslanci schvália aj uznesenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta. Primátorka mesta bude následne informovať o poverení výkonom funkcie zástupcu primátorky a zároveň poverí poslanca Mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.

   Súčasťou programu ustanovujúceho zasadnutia svidníckeho mestského parlamentu je aj diskusia.

    V súvislosti s očakávanou informáciou o určení poslanca, ktorý bude poverený výkonom funkcie zástupcu primátorky, treba uviesť, že v končiacom volebnom období je zástupcom primátorky Marcely Ivančovej poslanec Michal Goriščák. Či ním bude aj naďalej, sa však zatiaľ s istotou povedať nedá. PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej sme sa pýtali, kto bude zástupcom primátorky v novom volebnom období, no jej odpoveď bola vyhýbavá. „Primátorka mesta Svidník túto informáciu zverejní po ukončení procesu rokovaní s novozvolenými poslancami MsZ vo Svidníku.“ Pripomeňme, že okrem už spomínanej primátorky Marcely Ivančovej, ktorá bude stáť na čele Svidníka druhé volebné obdobie za sebou, sa funkcií ujmú aj poslanci Mestského zastupiteľstva. Za prvý volebný obvod to budú Vladimír Kaliňák, Michal Goriščák, Slavomír Sakalik, Martin Ždiňak a Stanislav Hvozda. Voličov druhého volebného obvodu budú zastupovať Pavel Olejár, Adrián Labun, Vladimír Žak, Cyril Dudáš a Martin Miščík. Za tretí volebný obvod poslanecký sľub zložia Kamil Beňko, Jozef Vencurik, Matúš Majda, Ondrej Tyč a Juraj Antoš.

   Absolútnymi nováčikmi vo svidníckom mestskom parlamente sú Slavomír Sakalik, Stanislav Hvozda, Martin Miščík, Jozef Vencurik a Ondrej Tyč.

    Po prestávke sa do zastupiteľstva vracajú Cyril Dudáš a Juraj Antoš, nuž a už dlhoročnými poslancami ostali Vladimír Kaliňák, Martin Ždiňak, Pavel Olejár, Adrián Labun, Vladimír Žak, Kamil Beňko, ale aj Michal Goriščák, či Matúš Majda.

Najmladším svidníckym mestským poslancom je 24-ročný Stanislav Hvozda, naopak najstarším je 65-ročný Cyril Dudáš. Vo svidníckom mestskom parlamente nie je v novom volebnom období ani jedna žena.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boli sme na pohárovom zápase Tesly Stropkov so Slovanom Bratislava

Majster si koledoval o problém, Stropkovčania poriadne hrýzli

    Susedný Stropkov žil futbalom a nielen v uplynulú stredu, kedy sa hral samotný dlhoočakávaný zápas, ale aj týždne predtým. Prípravy na osemfinále Slovenského pohára vo futbale, v ktorom treťoligová stropkovská Tesla privítala bratislavský Slovan, stáli za to. V uplynulú stredu 9. novembra to bol v Stropkove veru poriadny futbalový sviatok.

    2 954 divákov. Toľko ľudí a nielen zo Stropkova, ale aj zo širokého okolia vrátane Svidníka zaplnilo tribúny štadióna v susednom meste. Pred samotným pohárovým duelom Tesly so Slovanom domáci funkcionári ocenili hráčov, ktorí v drese Tesly odohrali zápasy proti Slovanu Bratislava v I. Slovenskej národnej futbalovej lige v roku 1985 až 1988. Mimochodom, až do minulej stredy hral bratislavský Slovan v Stropkove trikrát a ani jeden zápas nevyhral. Všetky tri zápasy vyhrali domáci. Tri doterajšie víťazstva prišli v sezónach 1985/86, 1986/87 a 1987/88, no Slovan svoje prvé víťazstvo v Stropkove predsa len v uplynulú stredu zaknihoval. K tomu sa však ešte dostaneme.

    Do posledného miestečka zaplnené tribúny stropkovského štadióna pred samotným pohárovým duelom mohli na hracej ploche vidieť bývalých hráčov Tesly Stropkov zo spomínaných rokoch, keď Tesla Stropkov i Slovan Bratislava hrávali už spomínanú I. Slovenskú národnú futbalovú ligu, teda po spoločnej federálnej lige vtedajšiu najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž. Boli to: Ľuboš Kavka, Pavol Bielik, Michal Kulik, Jozef Gazda, Alojz Lehocký, Rudolf Jakubčo, Igor Popovec, Zdenko Fedeš, Martin Senaj, Peter Hurný, Vladimír Rusnák, Miroslav Fedor, Jozef Johan Parilák, Pavel Piršč, Jozef Lehocký a spolu s nimi aj Pavol Gostič, stropkovský odchovanec, ktorý sa preslávil aj v drese bratislavského Slovana.

    Práve Pavol Gostič sa postaral aj o slávnostný úvodný výkop pohárového zápasu Tesly so Slovanom, no a potom už mohli diváci sledovať samotný zápas.

Slovanisti si už v prvom polčase vytvorili trojgólový náskok, no treťoligista v závere zápasu vsietil dva góly a blížil sa k senzácii. Tá sa ale nekonala, no s výsledkom bol nadmieru spokojný lodivod domáceho celku Ľubomír Reiter. „Výsledok, samozrejme, berieme. Pre nás to je úspech prehrať zo Slovanom 2:3.“

    Po úvodnom góle hneď z prvého rohového kopu v druhej minúte Stropkovčania inkasovali a zdalo sa, že zápas bude výsledkovou katastrofou. „Po prvom góle hneď na začiatku som si myslel, že to bude debakel. Slovan má špičkové mužstvo a my sa máme od nich len čo učiť,“ zhodnotil úvodný polčas Reiter. Po polčase bolo 0:3, no Stropkovčania aj za takéhoto stavu proti veľkému favoritovi nezložili zbrane a zápas si začali viac užívať a k tomu im dopomáhala aj veľká divácka podpora.

    „Našim hráčom v druhom polčase opadol strach zo súpera a prestali mať rešpekt. Cez prestávku sme si povedali, že Slovan prišiel k nám tak trochu profesorsky a aj keď prehrávame nula tri, tak poďme to nejako ešte skúsiť. Skúsili sme a dali sme dva góly,“ netajil radosť tréner MŠK Tesla Stropkov.

    Jedenásť minút pred koncom duelu znížil na 1:3 kapitán Stropkova Frederik Varga, ktorý pracuje ako bagrista a ktorý mal po zápase úsmev na tvári. „Taký gól som ešte nedal. Vyzeralo to na začiatku zápasu na hanbu, ale nakoniec je pre nás konečný výsledok úspech. Ak by sme hrali o desať minút dlhšie, možno by motyka vystrelila,“ konštatoval robustný útočník Stropkova. Vargu napodobnil v 88. minúte aj Martin Polaščík, ktorý prekonal hrdinu v bránke Slovana a štadión MŠK skoro zbĺkol od radosti a kriku. „Bol to super zápas. V druhom polčase sme nemali čo stratiť. Dali sme dva góly, čo je super. Podarilo sa mi vsietiť gól, čo je úžasné. Čo môže byť lepšie, ako dať gól Slovanu. Je to najlepší klub na Slovensku, takže som šťastný. To, že by to mohol byť môj životný gól, tak to momentálne áno, ale dúfam, že kariérne nie. Kulisa bola fantastická a užili sme si to všetci. Výsledok je pre nás veľmi cenný,“ neskrýval radosť autor druhého gólu Stropkova. Martin Polaščík, ktorý pracuje ako barber mal po štvrťhodine ale z výsledku obavu. „Úvodný polčas bol v jasnej réžii Slovana. Inkasovali sme rýchly gól a po pätnástich minútach to už bolo o dva góly. Vtedy mi nebolo všetko jedno.

    Do druhého polčasu sme šli s tým, že si to ideme užívať. Dopadlo to super a výsledok je skvelý,“ uzavrel pravý krídelník MŠK Polaščík.

    Náprotivok trénera Ľubomíra Reitera Vladimír Weiss bol sklamaný z nevyužitých šancí svojho tímu, ktorý mohol vyhrať vyšším rozdielom.

   „Domáci si za svoju snaživosť zaslúžili vsietiť gól, no my musíme premieňať také šance, mali sme ich sedem-osem. Záver bol zlý, ale prišli sme do Stropkova po postup a to sme zvládli. Súper bol v zápase snaživý, ale normálne má byť päť-šesť nula. My z takých šancí musíme proste dávať góly,“ uviedol lodivod Slovana Bratislava.

    Vladimír Weiss pochválil nielen samotný tím Stropkova, ale aj celkovú atmosféru. „V pohároch to býva tak, že na Slovan prídu ľudia. Prostredie bolo výborné. Gratulujem domácim za snaživý výkon a divákom za krásnu atmosféru na štadióne. Domáci by si za takýto výkon zaslúžili II. ligu, káder na to majú a taktiež aj trénera.“

MŠK Tesla Stropkov - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (0:3), Góly: 79. Varga, 88. Polaščík - 2., 14. Čavrič, 45. Voet

Rozhodovali: Kišš - Košecký, Weiss

ŽK: Keresteš, Varga - Agbo, Ramirez

2 954 divákov

MŠK Tesla Stropkov: Dlugoš - Leško, Zapotocký, Keresteš, Matkobiš - Hurný (39. Voitiuk), Špak (60. Poľak) - Polaščík, Jovanovič (60. Zummer), Etim -Varga

ŠK Slovan Bratislava: Hrdina - Hrnčár, Abena (63. Ramirez), Voet, De Marco (78. Lovat) - Mustafič (70. Kucka), Agbo - Čavrič (46. Zmrhal), Green, Chakvetadze (63. Weiss) - Šaponjič.

(pn, ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilejný 30. ročník Predvianočných predajných trhov priniesol aj kritiku

    Na sklonku uplynulého týždňa žilo mesto Svidník jubilejným 30. ročníkom Predvianočných predajných trhov. Mestom rozvoniavali varené víno, punč, trdelníky či langoše. Široký sortiment tovaru ponúkali predajcovia z rôznych kútov zväčša východného Slovenska, ale aj z Poľska či Ukrajiny. Pozrime sa však na históriu samotných trhov.

Rok 1991: Prvé predvianočné kontraktačno-predajné trhy

    Trhy začali svoju históriu písať v roku 1991. Priestory mestského kultúrneho strediska na sídlisku Utra sa v dňoch 15.-17. novembra 1991 stali domovom prvých svojho druhu v našom okrese predvianočných kontraktačno-predajných trhov Svidník ´91. Podobná výstava sa už uskutočnila v susednom Poľsku (v Krosne), mala teda premiéru vo Svidníku. Bola to úspešná výstava. Na ploche 500 metrov štvorcových vystavalo svoje výrobky 60 štátnych podnikov, firiem a súkromných podnikateľov z Východoslovenského regiónu a Krosnianskeho vojvodstva. Výstavu sponzorovala súkromná firma Komi a Becher a Okresný ako aj Mestský úrad vo Svidníku. Každý podnik sa snažil ukázať návštevníkom to, čo najlepšie vyrába. Na odbornom seminári bolo povedané, že obchodná spolupráca medzi pohraničnými oblasťami bude aj naďalej pokračovať. Tam jednoznačne rezonovala konštatácia, že prepojenie regionálnych infraštruktúr v pohraničných oblastiach Poľska, Ukrajiny, Maďarska a nášho Východoslovenského regiónu dáva veľké možnosti a perspektívy ďalšej spolupráce. Takýto je zápis o prvých predvianočných predajných trhoch v mestskej kronike.

Rok 1992: Druhý ročník predvianočných predajných trhov Svidník ‘92

    V dňoch 13.-15. novembra 1992 kroky mnohých obyvateľov Svidníka a okolia smerovali do areálu Stredného odborného učilišťa strojárskeho, kde sa konal v poradí už druhý ročník predvianočných výstavných a predajných trhov. Organizátormi tohto podujatia boli: Okresný výbor zväzu podnikateľov Slovenska, Okresný a Mestský úrad. Za prítomnosti čelných predstaviteľov okresu a hostí z Poľskej republiky trhy otvoril prednosta Okresného úradu Pavol Kačic spolu s wicewojwodom Adamom Peziolom, ktorý sa zhostil úlohy prestrihnutia pásky.

    Pre návštevníkov, ktorých počas víkendu prešlo bránou vyše 6 000, tu bola príležitosť kúpiť pre svojich najbližších dar pod stromček, pre vystavovateľov boli trhy šancou predstaviť sa svojimi výrobkami čo najširšej verejnosti. Tridsať firiem z celého východoslovenského regiónu, medzi nimi aj 4 firmy z Poľska túto možnosť využili. Na trhoch sa predstavili firmy Surmex, Svikon, Slimák, Ruda, Novobyt, VDCOM. Z domácich vystavovateľov najviac záujemcov priťahovali stánky Tesly Stropkov, najmä s novo vyvinutými telefónnymi prístrojmi. Hlavný zámer organizátorov druhých predvianočných výstavných a predajných trhov sa splnil. Prianím organizátorov bolo, aby sa náš región v budúcnosti stal križovatkou obchodu.

Rok 1993: Predvianočné trhy sa konali v športovej hale

    V dňoch 5. až 7. novembra 1993 sa v športovej hale Slávia Svidník konali III. predvianočné výstavné a predajné trhy Svidník ’93. Zúčastnilo sa ich 50 firiem, ktoré predvádzali, ponúkali a predávali široký sortiment odevov, metrového, bytového a kusového textilu, moderných doplnkov, obuvi, kozmetiky, hračiek, domácich potrieb, kancelárskych potrieb, akumulátorov, chladničiek, pračiek, mrazničiek, písacích a šijacích stolov, počítačov, hodiniek, potravinárskych výrobkov, výrobkov a materiálov pre stavebníctvo, náhrobné kamene, kolty, športové potreby, kryštál, reklamný a propagačný materiál a pod. Svoje výrobky vystavovali dve firmy z Poľskej republiky - GAMRAT JASLO a IJWOCZ JASLO. Mozaiku vystavovateľov spestrili tri firmy z Bieloruska - Minský hodinársky závod, Odevné závody MIASTRA a. s. a MILAVICA Minsk.

    Okres Svidník reprezentovalo 10 vystavovateľov - SVIK s.r.o. Svidník, KDB Majerník Stropkov, HELABO s.r.o., závod Svidník, Kamenárstvo Stropkov, SURMEX Svidník, Duneva Stropkov, Milan Lukačišin Svidník, Peter Čurila Svidník, VIVA plus Svidník, Športvýroba - predajňa Svidník, no aj napriek tomu zastúpenie podnikateľov z okresu by malo byť väčšie. Na tržnici a pešej zóne z vlastných stánkov, áut a tržničných pultov ponúkalo svoje výrobky viac ako 120 predávajúcich. Tretie predvianočné výstavné a predajné trhy navštívilo viac ako 5 000 občanov.

Trhy sa nekonali iba jeden rok

    A tak rok s rokom Predvianočné predajné trhy napísali bohatú históriu. V tomto roku, teda v roku 2022, by trhy oslávili 31. výročie. Avšak pred dvoma rokmi sa trhy nemohli konať pre pandémiu koronavírusu. Preto v tomto roku trhy oslávili okrúhle 30. výročie založenia. V centre Svidníka sa zišli trhovníci z celého Slovenska, ktorí okrem dobrôt ako langoše, trdelníky, pečené klobásky, varené vínko či punč, ponúkali aj nepotravinársky sortiment. Svidníčanov a ľudí z okolia zaujali napríklad záclony, kožená galantéria, kabáty, kožuchy a, samozrejme, nechýbali ani papuče či pyžamá. Najmenší si tiež prišli na svoje, pretože pod predajnými stánkami nechýbali ani hračky a rôzne svietiace a hracie zaujímavosti pre deti.

    S kritikou sa však stretol kultúrny program jubilejného ročníka. Nielen na sociálnej sieti, ale aj nám sa ľudia sťažovali na kultúrny program. Viacerí totiž očakávali, keďže išlo o jubilejný ročník, niečo nové. Bubnovú šou BATIDA už Svidníčania v tomto roku videli, a to na lampiónovom sprievode. Rovnako aj koncert svidníckej kapely Piňazi de? Kapela totiž účinkovala na Dňoch Svidníka, aj na Dukelskom behu mieru. Ľudia sa zhodli, že kultúrny program jubilejných trhov mal priniesť niečo obmenené, teda to, čo sme v tomto roku ešte nevideli.

    Priniesli však aj tradičnú tombolu, ktorú však tohto roku nežrebovali v sobotu predpoludním ako zvyčajne, ale v piatok podvečer, keďže v sobotu už trhy neboli. Vyžrebované tombolové čísla uverejňujeme v samostatnom príspevku.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

Vyhrali ste v tombole na Predvianočných predajných trhoch?

    Prinášame výhernú listiny tomboly vyžrebovanej v piatok 11. novembra 2022 na 30. ročníku Predvianočných predajných trhov vo Svidníku.

1. Televízor - 00908, 2. Mini rúra - 01046, 3. Tyčový vysávač - 00729, 4. Smoothier mixér - 01137, 5. 15 x vstup pre 2 osoby na mesiac december, 2 x 3 tréningy pre 2 osoby s trénerom v posilňovni KIM GYM na ul. Sov. hrdinov 455/30 - 01182, 6. Rodinný balíček vitamínov - 00027, 7. Poukážka na voľný nákup oblečenia - 00167, 8. Medovina rôznych chutí - 00573, 9. Ríbezľové víno - 00265, 10. Jedálenský príbor - 00623, 11. Med, medovina a výrobky z medu - 01139, Konzumné v reštaurácii Vermex Lokal - 00141, 13. Domáce a maďarské údeniny - 01001, 14. Tokajské víno - 00191, 15. Medovina troch chutí - 00425, 16. Rýchlovarná kanvica - 00044, 17. Kulma na vlasy - 00442, 18. Ponorný mixér - 00669, 19. Rýchlovarná kanvica - 00992, 20. Ponorný mixér - 00801, 21. Rýchlovarná kanvica - 00654, 22. Elektrický ručný mixér - 00571, 23. Dasrčekové balenie Hubert de Luxe - 00860, 24. Víno - 00394, 25. Froté osuška a bonboniéra - 01044, 26. Bytový textil - 00085, 27. Pánska peňaženka - 00376, 28. Dámska peňaženka - 00593, 29. Balíček korenín do kuchyne - 00267, 30. Prútená prepravka pre zvieratko - 01096, 31. Detský ruksak s hračkou - 00468, 32. Detský ruksak s hračkou - 00994, 33. Medovníkové cukrovinky, tradičné kúpeľné oplátky - 00821, 34. Medovníkové cukrovinky, tradičné kúpeľné oplátky - 00032.

    Mesto Svidník ďakuje všetkým sponzorom, ktorí venovali tieto vecné ceny. Výherca si môže vecnú cenu vyzdvihnúť na Mestskom úrade vo Svidníku, poschodie č. 2, číslo dverí 220 a to do 20. decembra 2022.

(pn)