e-mail:

redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

+421 54 7525151

Šéfredaktor:

Pavol Sivák

tel. 0907 911 472

 

Zástupca šéfredaktora:

Katarína Siváková

tel. 0918 688 004

Adresa redakcie:

e-mail:

tel., fax:

IČO:

Bankové spojenie:

Ul. Centrálna 274, Hotel Rubín, 089 01 Svidník

redakcia@podduklianskenovinky.sk

+ 421 54 7525151

37653903

1651809051/0200, VÚB a.s., Svidník