e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

INFOSERVIS

 

Pohotovostná služba

LEKÁRNE

Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

STOMATOLÓGOVIA

Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v Prešove.

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK Dental, Prešov, s.r.o.)

Spádové územie: Poprad, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, Levoča, Kežmarok, Stropkov, Prešov

POHOTOVOSŤ LEKÁR

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

 

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svidník

Utorok 14. marca: 18.00 * Vincent, Streda 15. marca: 6.30 ZBP Miroslav. Gabriela, 18.00 ZBP rod. Sabolovej, Štvrtok 16. marca: 9.00 + Jozef, 18.00 + Ivan, Piatok 17. marca: 6.30 + Pavol, Mária, Anna, Michal, 18.00 + Jozef, Peter, Mária, Jozef, Sobota 18. marca: 8.00 + Helena, 15.30 v Domove dôchodcov ZBP Jozef s rod., Nedeľa 19. marca: 8.00 ZBP Matúš s rod., 10.30 + Janka, 18.00 ZBP Jozef s rod.

V piatok a v nedeľu budú pobožnosti krížovej cesty. V piatok o 17.30., v nedeľu o 14.30. V tomto týždni bude sv. omša za účasti detí o 18.00. O 17.00 bude stretnutie na fare. Vo štvrtok 16.3. budú v našej farnosti dekanátne rekolekcie, na ktoré vás srdečne pozývame. Sv. omša bude o 9.00, preto ranná sv. omša o 6.30 nebude. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná

Utorok 14. marca: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu s rod.; Veľkopôstny moleben, Streda 15. marca: 17:00 (VPD) + Jozef, Anna, Peter, Jozef

Štvrtok 16. marca: 7:00 + Anna Simčáková (40 dňová), Piatok 17. marca: 16:15 Krížová cesta; 17:00 (VPD) + Michal, panychída, Sobota 18. marca: 7:00 - 4. Zádušná sobota - Za zosnulých; panychída s hramotami, Nedeľa 19. marca: 9:00 Za farnosť.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto

Utorok 14. marca: 12.00 * Mária, Marián, Ján, Eva, Samuel, Ema, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok - lit. VPD, 18.00 * rod. Andrejková, Streda 15. marca - zdržanlivosť od mäsa: 18.00 + Ján, Mária, Irena, Jozef, Anna, Nadežda, Nadežda, liturgia vopred posvätených darov, Štvrtok 16. marca: 12.00 * Bohuša (70 rokov života), 17.00 Kláštor sestier Baziliánok - lit. VPD, 17.15 Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 * Matej, Dominika, 19.00 Biblická škola - Umenie duchovného života, Piatok 17. marca - zdržanlivosť od mäsa: 6.30 Pôstna utiereň, 18.00 * Monika, Monika, Jaroslav, Jaroslav, Ján, Alžbeta, * František, Mária, Olívia, liturgia vopred posvätených darov, Sobota 18. marca: 8.00 + Zosnulí farnosti, 18.00 + Zosnulí farnosti, Nedeľa 19. marca: 8.00 * Jozef, Anna / * Mária (ZBP), 10.30 * Za farnosť, lit. sv. Bazila Veľkého, 17.00 Večiereň, 18.00 * Jozef a Irena s rod.  

Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi pokračuje v nedeľu 19. marca po rannej liturgii. Od pondelka do stredy sa modlíme po večernej bohoslužbe na pokračovanie Akatist ku Kristovým strastiam. V piatok po večernej bohoslužbe bude modlitba krížovej cesty, ktorú bude viesť mládež. V sobotu je 4. zádušná sobota s čítaním hramôt o 8:00 csl. a 18:00 slov.

Pravoslávna farnosť Svidník

Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia.

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia

Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 2042. Štvrtok 16. marca od 18:00:Ako ľudia máme prirodzenú túžbu po čistote. Učíme to aj svoje deti. Je preto logické, že aj Bohu na našej čistote veľmi záleží. Keď sme čistí, robí mu to dobré meno a je to dobré aj pre nás. Ako môžeme ostať čistí po telesnej, ale najmä po duchovnej stránke? Čo nám môže pomôcť bojovať so zlozvykmi, ktoré znečisťujú naše telo a myseľ? Nedeľa 19. marca od 9:30:Zaznie verejná prednáška: Kde môžeme nájsť nádej, ktorá nesklame? V druhej časti zhromaždenia sa zmyslíme nad tým, či je pravdivý výrok, že všetko zlé je na niečo dobré. No väčšinou si to povieme až vtedy, keď sa nám začne opäť dariť. Boh nám však sľubuje svoju pomoc a požehnanie aj vtedy keď sme uprostred skúšok. Ako sa vďaka Bohu môže dariť aj Vám?

Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále Jehovových svedkov na ul. Festivalovej č. 2042 vo Svidníku. Budete vítaní. Vstup je voľný.

 

Čo premieta Kino Dukla?

SHAZAM! HNEV BOHOV - Piatok 17. marca o 19. hodine

Billy Batson a jeho súrodenci z pestúnskej rodiny sa stále učia skĺbiť ich životy tínedžerov s ich životmi superhrdinov. Keď ale na Zem prídu Atlasove dcéry, trojica pomstychtivých starovekých bohýň, Billy a jeho rodina sú vrhnutí do boja o svoje superschopnosti, životy a osud ich sveta.

Rok výroby: 2023, USA, akcia, komédia, 131 minút, slovenský dabing, vstupné: 6 eur

Bastardi: Reparát - Sobota 18. marca o 19. hodine

Bývalý učiteľ Majer je prepustený z väzenia v rámci prezidentskej amnestie. Vonku nikoho nemá, celá jeho rodina je mŕtva. Prekvapivo sa ho ujme bývalý rómsky spolužiak Ivan, ktorý žije a pracuje v rómskom gete ako asistent učiteľa.

Ivan naliehavo potrebuje Majerovu pomoc. Denne bojuje proti drogám, ktoré sa šíria medzi mladými Rómami, a proti rastúcemu násiliu. Dobre pozná všetky problémy rómskej komunity. Chce, aby mu Majer pomohol s ich vzdelávaním. Ich spoločným cieľom je znovu otvoriť školu, v ktorej Majer kedysi učil a istý čas ju aj viedol.

Nie všetci však s ich plánom súhlasia. Majer a Ivan však o najväčšom probléme nemajú ani potuchy. Bývalý mafiánsky boss Dostal zistí, že Majer je na slobode. Chce len pomstiť smrť svojho syna a vnuka.

Rok výroby: 2023, Česká republika, komédia, dráma, 86 minút, vstupné: 6 eur

Banditi pre Baladu - Nedeľa 19. marca o 19. hodine

Vyhoretá skupina brnianskych intelektuálov sa rozhodne odísť do Koločavy na Ukrajine a odohrať tam predstavenie, no nepodarí sa im takmer nič. Prídu neskoro, Ukrajinci očakávajú niečo iné a Juhočeská filharmónia sa stratí niekde na Podkarpatskej Rusi. Romantizujúci príbeh o zbojníkovi Nikolovi Šuhajovi sa v rukách originálneho režiséra mení na poéziu, ktorá nežije tam a vtedy, ale presne tu a teraz. Hlavným výrazovým nástrojom sa tu stáva strih, staviac vedľa seba, často do produktívneho konfliktu, rôzne zábery, výpovede aj významy. Rovnako ako v básni sa pred našimi očami v plnej sile manifestuje „poetická funkcia“ umenia, jeho schopnosť slúžiť ako primárny nástroj vyjadrovania krásy.

Rok výroby: 2022, Česká republika, Slovensko, komédia, 84 minút, vstupné: 6 eur

 

Kto daroval krv?

V pondelok 6. marca a v stredu 8. marca 2023 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 35 bezpríspevkových darcov: Roman Hriž (32), Ivan Mikita (89), Peter Sipľak (15), Iveta Šoltésová (prvodarca), Antónia Šeršeňová(prvodarca), Ján Gič (2), Ján Hlavinka (95), František Haniš (20), Igor Keselica (21), Ján Tkáč (31), Martin Goc (61), Michal Lipinský (5), Jozef Ragan (43), Alexander Palička (46), Ján Vageľ (49), Cecilia Lastivková (6), Daniel Lastivka (5), Martin Ragan (35), Daniel Sokol (5), Aurélia Vidiščáková (2), Adela Fiľarská(3), Emília Timanová (5), Marek Štefanco (7), Jaroslav Dičko (6), Dávid Kurej(13), Ivo Hladoník (52), Ivan Balaži (26), Ján Kuľha (55), Ľubomír Jurečko (19), Patrik Halaj (43), Michal Homza (15), Andrea Suchaničová (9), Eva Hirčková (4), Ján Hirčko (8), Ivan Mokriš (7).

 

 

Pozvánka

Výbor KST Beskyd Svidník pozýva svojich členov na výročnú členskú  schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. marca 2023 o 17. hodine v reštaurácii Massimo vo Svidníku na Poštovej ulici.

Program: 1. Otvorenie, 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, 3. Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie, 4. Prijatie nových členov, 5. Správa o činnosti klubu za rok 2022, 6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami klubu za rok 2022, 7. Plán činnosti na rok 2023, 8. Rôzne, 9. Diskusia, 10. Návrh na uznesenie, 11. Záver

Poznámka: Pred výročnou členskou schôdzou je možnosť zakúpenia členských známok na rok 2023.