e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

INFOSERVIS

 

Pohotovostná služba

LEKÁRNE

Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

STOMATOLÓGOVIA

Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v Prešove.

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK Dental, Prešov, s.r.o.)

Spádové územie: Poprad, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, Levoča, Kežmarok, Stropkov, Prešov

POHOTOVOSŤ LEKÁR

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

 

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svidník

Utorok 12. septembra - Najsvätejšieho mena Panny Márie: 18.00 ZBP Mária, Streda 13. septembra: 6.30 + František, 18.00 ZBP Zdenka (70 rokov života), Štvrtok 14. septembra: 6.30 ZBP Ľuboš s rod., 18.00 18.00 ZBP Martin s rod., Adorácia, Piatok 15. septembra: Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska: 8.00 ZBP Ľudmila s rod., 10.30 + Milan, Tatiana, Kaplnka v nemocnici o 10.30, Sobota 16. septembra: 8.00 + Ivan, 15.30 ZBP Ľubica, Žaneta, Nedeľa 17. septembra: 8.00 + Mária, Katarína, Ondrej, 10.30 + Peter, 18.00 ZBP Pavol.

Oznamy:

Počas mesiaca september bude prebiehať zápis na 1 sv. prijímanie. Prihlášky si rodičia tretiakov vyzdvihnú v zakrestii kostola. Prvé stretnutie rodičov a deti bude v piatok 22. septembra pri sv. omši o 18.00.

V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu okrem večernej. V kaplnke v nemocnici bude sv. omša o 10.30, keďže je zasvätená Sedembolestnej Panny Márie, máme odpustovú slávnosť.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná

Utorok 12. septembra: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Streda 13. septembra: 7:00 + Ján a Júlia Kandraví, Štvrtok 14. septembra: 17:00 - Povýšenie úctyhodného kríža: Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Helenu, Jána a Annu, Piatok 15. septembra: 8:00 - Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka: Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Sobota 16. septembra: 7:00 + Dušan Sabol (40 dňová), Nedeľa 17. septembra: 9:00 Za farnosť.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto

Utorok 12. septembra: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Mária s rod., 18.00 * Mária s rod., Streda 13. septembra: 6.30 * Mária, 18.00 + Helena, Michal a ost. z rod. Kostinskej, + Helena Kundrátová (40-dňová lit.), + Michal Hužvej (40-dňová lit.), Večiereň sviatku o 19.00, Štvrtok 14. septembra - Povýšenie životodarného kríža nad celým svetom, zdržanlivosť od mäsa: 6.30 * Helena (uzdravenie, pomoc), 12.00 * Mária (poďakovanie), Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo od 17.15, 18.00 * Branislav (18 rokov života), Piatok 15. septembra - Presvätá Bohorodička: 8.00 * Anna, Eliáš, 10.00 * Jozef, Sobota 16. septembra: 7.00 + Peter a Anna (panychída), Nedeľa 17. septembra: 7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Simona, Jakub, Pavol (csl.), 18.00 * Marek (oslobodenie, uzdravenie).    

OZNAMY

Vo štvrtok 14. septembra je sviatok Povýšenia životodarného Kristovho kríža, bohoslužby sú: 6:30 csl., 12:00 slov. a 18:00 slov. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V piatok 15. septembra je štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska, je voľnica, bohoslužby sú 8:00 a 10:00.

V sobotu 16. septembra budú od 18:00 Modlitby chvál so spoločenstvom dvaja-traja v Kristovi. Hudobným hosťom bude známa modlitebná skupina Lamačské chvály. 

Pravoslávna farnosť Svidník

Od pondelka do piatku: 6.00 hod: sv. liturgia, 17.00 hod.: Večierňa. Vo sviatky: 7.30 hod.: Utreňa, 9.00 hod.: sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 hod.: Utreňa, 9.00 hod.: sv. liturgia.

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia

Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 2042.

 

Kto daroval krv?

V pondelok 4. a stredu 6. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 22 bezpríspevkových darcov: Ján Hlavinka (97), Peter Gula (94), Ján Micenko (72), Milan Ferenc (68), Tomáš Berežný (40), Róbert Vateha (23), Antónia Stašová (9), Michal Široký (65), Roman Hriž (34), Viliam Miňo (5), Kamil Hošák (5), Tomáš Petný (11), Darina Štochmalová (30), Dávid Demjan (28), Peter Bochnovič (56), Martin Doruľa (45), Igor Zribko (8), Barbora Jadvišová (26), Ján Franko (58), Martin Goc (63), Martin Goc ml. (6), Daniel Hic (23).

 

Spoločenská kronika za mesiac august

Manželstvo uzavreli

Jakub Kanaloš (Stročín) a Beáta Cinová (Kapišová), Štefan Penzeš (Lučenec) a Renáta Gáfriková (Lučenec), Miloš Lazorčák (Svidník) a Mgr. Nikola Petrenková (Svidník), MUDr. Denis Hnát (Dobroslava) a Iveta Kočanová (Svidník), Patrik Labanc (Dubová) a Dominika Vasilčínová (Dubová). Patrik Kuzmovič (Kolbovce) a Mgr. Mária Božiková (Brusnica), Ing. Nikolas Homza (Staškovce) a Veronika Vasilenková (Svidník).

Navždy nás opustili

Helena Jobková (1936, Vyškovce), Anna Paraničová (1930, Valkovce), Ing. František Živický (1957, Kežmarok), Jozef Darák (1940, Prešov), Michal Halajko (1933, Svidník), Ladislav Ferenc (1968, Kečkovce), Liliana Mašlejová (2019, Rovné), Veronika Beríková (1944, Stropkov), Dušan Sabol (1954, Svidník), Helena Kundratová (1930, Svidník), Jozef Kováč (1947, Zborov), Juraj Lipták (1937, Bystré),  Michal Pavlenko (1933, Vojtovce), Ján Fek (1955, Nižný Komárnik), Mária Škovranová (1957, Čabiny), Peter Boršč (1975, Stropkov), MUDr. Alexander Kolcun (1954, Svidník), Mária Hutníková (1947, Sulín), Mária Kochanová (1925, Vojtovce),  Anna Novická (1937, Nižná Olšava), Anna Harčariková (1944, Lužany pri Topli),  Michal Dimun (1945, Čertižné), Mikuláš Semanco (1951, Medzilaborce), Ján Sasarák (1962, Cernina), Mária Lacová (1949, Svidník), Viliam Kahanec (1956, Prešov), Ing. Milan Homza (1962, Staškovce).

 

Zaplatenej služby sa nedočkala

Žena z Giraltoviec si ešte v lete minulého roku prostredníctvom sociálnej siete  objednala realizáciu diela v jej rodinnom dome. Išlo o liaty poter.

Vzájomnú dohodu s dodávateľom uzavrela pani počas telefonického hovoru, kde bola dohodnutá aj platba vo výške 3 650 eur. Giraltovčanka peniaze zaslala   bankovým prevodom na účet realizátora diela. Napriek jej opakovaným urgenciám,  doposiaľ nebolo dielo vykonané a peniaze jej neboli vrátené. Pani tieto skutočnosti oznámila na políciu. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu. 

 

Prelomené lamely na bráne

V nočných hodinách od 19. do 20. augusta 2022 zatiaľ neznámy páchateľ úmyselne  poškodil automatickú bránu na garáži, ktorá je súčasťou jedného z rodinných domov v Stropkove. 

Došlo k prehnutiu a následnému prelomeniu troch lamiel na bráne. Majiteľ vzniknutú škodu predbežne vyčíslil na takmer 3 000 eur. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove začal trestné stíhanie pre trestný čin  poškodzovanie cudzej veci. Za toto protiprávne konanie hrozí páchateľovi podľa  zákona trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.