e-mail:  redakcia

 

 

 

+421 54 7525151

Dobrovoľní hasiči oslavovali 95. výročie dobrovoľného hasičstva vo Svidníku

    Oslavy 95. výročia dobrovoľného hasičstva vo Svidníku sa konali v nedeľu 8. augusta a začali sa slávnostným pochodom. Hasiči, pozvaní hostia a ďalší sa zhromaždili na parkovisku pri OD Kaufland, aby odtiaľ spoločne prešli cez mesto k Soche arm. gen. L. Svobodu a vzápätí na ihrisko Základnej školy na Komenského ulici, kde boli pripravené oficiálne oslavy.

    V sprievode okrem dobrovoľných hasičov a ich funkcionárov kráčala aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková, prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák, prednosta Mestského úradu v Giraltovciach Pavol Tchurik, ale aj riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku Viktor Hriseňko.

    Na už spomínanom ihrisku Základnej školy na Komenského ulici Pavlína Krétová privítala aj ďalších, hasičských hostí. Boli medzi nimi člen Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a zároveň predseda Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Prešove Marián Rušin, člen Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany a zároveň predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre okresy Svidník a Stropkov Jozef Mašlej a mnohí ďalší. Prišli aj niektorí starostovia obcí, ale aj zástupcovia viacerých dobrovoľných hasičských zborov z obcí okresov Svidník a Stropkov, ale aj z Rožkovian pri Sabinove, z Prešova, či z obce Liptovské Sliače Vyšný, s ktorými svidnícki dobrovoľní hasiči udržiavajú blízke vzťahy už 15 rokov. Tí priniesli aj ocenenie pre jubilujúcich hasičov, ale aj mimoriadne chutné šišky. Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie ocenení, ešte predtým si všetci uctili minútou ticha pamiatku tých dobrovoľných hasičov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Okrem iných aj Jána Gibeja, Jána Kriška, Ivana Hliváka, Pavla Šupšáka, Petra Zozoma, Milana Žaka a ďalších. Odovzdávanie ocenení sa striedalo s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili speváčky Detského folklórneho súboru Makovička, ale aj svidnícke mažoretky či speváčky - sestry Halčíkové. Oslavy 95. výročie dobrovoľného hasičstva vo Svidníku mali vysokú úroveň, a to vďaka celému tímu svidníckych dobrovoľných hasičov na čele s veliteľom Michalom Holovkom, už spomínanou Pavlínou Krétovou a ďalšími. Pozvaní hostia sa potom presunuli na slávnostný obed a oslavy vyvrcholili popoludní tradičnými pretekmi dobrovoľných hasičov O Putovný pohár primátorky mesta Svidník.