e-mail:  redakcia

 

 

 

+421 54 7525151

Pirohy v skanzene varili aj dobrovoľní hasiči a „červenokrižiačky“

   Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže vo varení pirohov sa v nedeľu 13. septembra v Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal za prísnych bezpečnostných a epidemiologických opatrení. Pri vstupe bola povinná dezinfekcia a rovnako povinné boli aj rúška na tvári. Tradičné podujatie bolo súčasťou Dňa ľudových tradícií, ktoré zorganizovalo SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v spolupráci s Mestom Svidník OZ Rusínsko-Ukrajinská iniciatíva a Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR. Tento deň bol akoby neoficiálnym vyvrcholením 66. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré vo svidníckom amfiteátri po pomerne slabej propagácii konali za minimálneho záujmu divákov.

   Súčasťou nedeľňajšieho podujatia v Skanzene SNM-MUK, ktoré v peknom slnečnom počasí návštevníkov naozaj prilákalo, bola liturgia v drevenom chráme a pestrý kultúrny program. Aj za účasti predsedu PSK Milana Majerského, poslancov PSK Jána Vooka a Jána Hirčka, primátorky Svidníka Marcely Ivančovej, honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku Stanislava Obického a ďalších sa v kultúrnom programe predstavili Svidnícki heligonkári, Ženská spevácka skupina Poľana z Jarabiny, Ľudová hudba Strunka a Dominika Šťáková, ale i skupina Hrdza.

    Pirohy v rámci 25. ročníka medzinárodnej súťaže tentoraz kvôli pandemickým opatreniam, varilo päť rýdzo slovenských družstiev, medzi nimi aj chlapi z Vápeníka, svidnícki dobrovoľní hasiči a dobrovoľníci svidníckeho Územného spolku SČK. Ocenenie získalo každé jedno súťažné družstvo a návštevníci skanzenu si mohli pochutnať aj na tradičných pirohoch od župana a primátorky.