e-mail: redakcia

 

 

 

+421 54 7525151

Lampiónový sprievod v réžii Slovenského Červeného kríža pritiahol stovky ľudí

    Úžasná akcia, ktorá do ulíc mesta pritiahli stovky ľudí. Malých i veľkých. Lampiónový sprievod sa po dlhých rokoch vrátil do Svidníka vďaka Územnému spolku SČK, ktorý ho v sobotu 18. júna zorganizoval v spolupráci s Mestom Svidník.

    S myšlienkou prišiel riaditeľ Územného spolku SČK vo Svidníku Slavomír Sakalik so svojimi spolupracovníkmi. Takto netradične si chceli uctiť šľachetné skutky všetkých bezpríspevkových darcov krvi pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadol na 14. júna. „Chceli sme si pripomenúť darcov krvi, ich humánne činy, ale aj spropagovať potrebu a dôležitosť toho, aby ľudia vedeli poskytnúť prvú pomoc a zároveň sme chceli ponúknuť niečo, čo tu v tej novodobej histórii ešte nebolo,“ povedal nám Slavomír Sakalik, ktorý tak narážal práve na už spomínaný lampiónový sprievod.

    Na čele lampiónového sprievodu bolo bubnové zoskupenie Batida zo Svidníku, ktoré nielen počas sprievodu, ale i po ňom priamo na pešej zóne previedlo jedinečnú bubnovo-svetelnú šou. „Je to nádherné, niečo neskutočné. Veľmi krásny zážitok a nielen pre naše deti,“ zhodli sa viacerí Svidníčania po skončení lampiónového sprievodu.