e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

číslo 24 vydané 14.6.2022

 

 

Dozvuky odchodu dlhoročnej vedúcej Odboru školstva a kultúry Eriky Červenej

Chystajú rokovanie mestského parlamentu

Spojené komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú 29. októbra

Bude na chodníku na Dlhej ulici asfalt alebo dlažba?

Stromom pomáhajú špeciálne zavlažovacie vaky, šetria ľudí i peniaze

Koľko zarába svidnícky viceprimátor?

Župné stredné školy majú pred 2. kolom prijímačiek voľných 630 miest

2002 - 2022: Dvadsať rokov našich - vašich Podduklianskych noviniek (24)

Okresný prednosta Michal Iľkanin sa oženil

V obci Miroľa si pripomenuli 450. výročie prvej písomnej zmienky

 

 

 

Dozvuky odchodu dlhoročnej vedúcej Odboru školstva a kultúry Eriky Červenej

    Mestský úrad vo Svidníku má nových zamestnancov. Na našich stránkach sme už písali o odchode dlhoročnej vedúcej Odboru školstva a kultúry Eriky Červenej a rovnako aj referentky tohto odboru Jany Micenkovej. Obidve dali výpovede.

   Erika Červená sa pre odchod zo svidníckeho Mestského úradu rozhodla po 30-tich rokoch. Na našich stránkach okrem iného napísala aj toto: „Zamestnanci mesta častokrát nemajú pochopenie u nadriadených, chýba nám úcta a rešpekt. Odchádzam kvôli kultúre, myslím tým poddimenzovaný stav zamestnancov, nie prácu, ktorá je naozaj krásna, ale nedocenená.“

    Dlhoročná vedúca Odboru školstva a kultúry Mestského úradu vo Svidníku ďalej ozrejmila dôvody svojho odchodu. „Mám pocit, verím, že to vravím aj za mojich kolegov, že odbornú prácu zamestnancov si vôbec nikto neváži. Odišiel Ing. Karol Richvalský ako regionálny profesionál pre oblasť výstavby, pretože nenašiel spoločnú reč s vedením mesta, teraz som to ja. Je veľmi smutné, keď vedúci odboru nemá žiadne práva, iba povinnosti. Niektoré právomoci a kompetencie zamestnancov sú nad rámec organizačného a pracovného poriadku.“

    Erika Červená ďalej vo vyjadrení k svojmu odchodu zašla aj priamo do oblasti kultúry. „Už v januári 2022 pri schvaľovaní Kalendária podujatí na rok 2022, som avizovala vedeniu mesta, že stav zamestnancov na referáte kultúry je poddimenzovaný, zníženie počtu o 3 zamestnancov oproti roku 2020 je citeľný. Ak chceme zrealizovať všetky uvedené podujatia z Kalendária, tak to nie je v našich silách, preto je potrebné prijať nových zamestnancov buď na projekty, alebo na zastupovanie počas materskej dovolenky kolegyne z odboru, podobná rétorika ohľadne poddimenzovaného počtu zamestnancov bola aj vo februári, marci, apríli, nenašla som pochopenie nadriadených.“

    No a práve odchod dlhoročnej vedúcej Eriky Červenej otvoril na májovom zasadnutí svidníckeho Mestského zastupiteľstva poslanec Ján Vook.

    „Najviac ma mrzí, že sme tu o tom vôbec nič nehovorili. Je to veľmi zarážajúca téma a nikto to tu neotvoril. Kolega Pavel Olejár chcel dať tému odchodu dvoch zamestnankýň ako samostatný bod, no neodsúhlasili ste to. Myslím si však, že by sme o tom mali hovoriť, pretože je to personálne zemetrasenie na našom Mestskom úrade,“ podotkol poslanec Ján Vook a primátorka Marcela Ivančová vyhlásila, že so slovami o personálnom zemetrasení na Mestskom úrade vôbec nesúhlasí. „Treba si uvedomiť, že Mestský úrad má 51 zamestnancov. Výpoveď podali dve zamestnankyne, a to sa nedá nazvať personálnym zemetrasením. Do 30. júna im plynie výpovedná lehota a my riadne zabezpečujeme plnohodnotný chod odboru. Výpoveď bola podaná z osobných dôvodov,“ zdôraznila primátorka s tým, že sa vyjadrí k niektorým konkrétnym bodom z vyjadrení Eriky Červenej, ktorá, mimochodom, isté obdobie bola aj šéfkou primátorkinej kancelárie. Neskôr sa vrátila na pozíciu vedúcej Odboru školstva a kultúry, o ktorom po podaní výpovede povedala, že je personálne poddimenzovaný.

    „Dva roky sme v meste žiadnu kultúru nerobili. Bola pandémia. Pani vedúca odišla páve v čase, keď mala zadefinovať požiadavky na dvoch nových zamestnancov odboru,“ skonštatovala primátorka na rokovaní svidníckych mestských poslancov, na ktorom Erika Červená nebola.

    „Článok bol subjektívny a nemyslím si, že niekto si môže brať právo hovoriť za všetkých zamestnancov,“ dodala ešte Marcela Ivančová na adresu Eriky Červenej, ktorá svoje vyjadrenia uverejnila v regionálnych novinách, no primátorka tak neurobila, ale reagovala na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

    Aktuálne je už Odbor školstva a kultúry posilnený. Na základe zverejnených ponúk voľných pracovných miest dostal Mestský úrad vo Svidníku takmer 80 žiadostí o voľné pracovné pozície. „Teší nás veľký záujem o prácu na Mestskom úrade vo Svidníku a že pracovné pozície sme vedeli veľmi rýchlo obsadiť šikovnými ľuďmi. Záujem o prácu bol veľký, čo bolo veľmi potešujúce, na strane druhej náročné na pracovné pohovory,“ skonštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej sa pracovných pohovorov zúčastnili schopní a kreatívni ľudia.

„Dve voľné pracovné pozície na odbore kultúry obsadzujeme na základe odchodu zamestnanca a obsadenia voľnej pracovnej pozície, ktorá je krátkodobo uvoľnená zamestnankyňou na rodičovskej dovolenke. Prácu na referáte kultúry získali dve uchádzačky, ktoré sa už aktívne podieľajú na všetkých aktivitách spojených s prácou v oblasti kultúry a reprezentácie mesta. Nové kolegyne boli plnohodnotnými členkami tímu pri oceňovaní žiakov v Dome kultúry, pri prijatí maturantov primátorkou mesta Svidník a naplno pripravujú akcie ako Dni mesta Svidník, Oceňovanie osobností mesta Svidník i menšie podujatia na najbližšie týždne,“ ozrejmila ešte Kristína Tchirová.

    Personálnymi zmenami na svidníckom Mestskom úrade aktuálne prechádza aj Klientske centrum. „Voľné pracovné pozície v Klientskom centre obsadzujeme z dôvodu preradenia zamestnanca na osobnú žiadosť zo zdravotných dôvodov a v druhom prípade z dôvodu nástupu na materskú dovolenku,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

(ps)

 

 

 

 

 

 

Chystajú rokovanie mestského parlamentu

    Po májovom je naplánované ďalšie, júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Poslanecký zbor sa zíde v stredu 22. Júna a podľa informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, ide o plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva s poradovým číslom 27. „Na programe rokovania bude kontrola plnenia uznesení, správy z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Svidník, majetkové prevody, návrhy na schválenie nájomných vzťahov, časový harmonogram zasadnutí MsZ na 2. polrok 2022 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora,“ informovala Kristína Tchirová s tým, že presný program bude určený po zasadnutí príslušných komisií Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady vo Svidníku.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Župné stredné školy majú pred 2. kolom prijímačiek voľných 630 miest

Hlásia ich gymnáziá, gastro aj technické odbory

    Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov pre nadchádzajúci školský rok voľných ešte 630 miest. Spolu 72 voľných miest má k dispozícii osem župných gymnázií a 558 miest stredné odborné školy. Druhé kolo prijímacieho konania je naplánované na 21. júna 2022.

    Tretí júnový týždeň bude na župných stredných školách prebiehať 2. kolo prijímačiek vyhlásených na nenaplnený počet miest. Pre školský rok 2022/2023 má Prešovský samosprávny kraj na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vytvorených celkovo 5 057 miest, z tých je ešte 630 voľných.

    V rámci šestnástich župných gymnázií (z nich tri sú organizačné zložky spojenej školy), v ktorých sa pre nadchádzajúci školský rok vytvorilo 933 miest, má k dispozícii voľné miesta osem z nich. Konkrétne sú to gymnáziá v Kežmarku (9), Levoči (2), Lipanoch (7), Prešove (10), Snine (13), Starej Ľubovni (8), Stropkove (6) i organizačná zložka Gymnázium Spojenej školy v Medzilaborciach (17). Spolu ponúkajú 72 voľných miest.

    Stredné odborné školy PSK majú po prvom kole prijímacieho konania voľných 558 miest z celkovo vytvorených 4 124. Voľné miesta hlásia stredné odborné školy vo všetkých trinástich okresoch kraja. Konkrétne v okrese Bardejov je na SOŠ voľných 57 miest, v okrese Humenné 37, Kežmarok 44 a v okrese Levoča osem miest. Stredné odborné školy v okrese Sabinov majú k dispozícii ešte 30 voľných miest, v okrese Medzilaborce 15, Poprad  114 a v prešovskom okrese 121. V stredných odborných školách okresu Snina je stále voľných 27 miest, okresu Stará Ľubovňa 66, v stropkovskom 10 a svidníckom 15 miest. A voľné miesta majú aj stredné odborné školy v okrese Vranov nad Topľou, a to 14.

    Napríklad až 42 voľných miest majú budúci stredoškoláci k dispozícii na župných hotelových akadémiách v mestách Bardejov, Humenné, Kežmarok i Prešov, ako aj 44 v prípade odborov zameraných na lesnú výrobu a lesníctvo. Spolu osem voľných miest stále ponúkajú všetky tri župné školy umeleckého priemyslu (Kežmarok, Prešov, Svidník). A až 102 stredné odborné školy zriaďované krajskou samosprávou v odboroch zameraných na oblasť gastronómie - kuchár, pekár, cukrár, čašník/servírka a hostinský/hostinská. Zatiaľ nenaplnené sú aj odbory pripravujúce budúcich operátorov, mechanikov, mechatronikov, inštalatérov, stolárov, automechanikov  i programátorov.

    Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK naplnili voľné miesta vytvorené pre školský rok 2022/2023 po prvom kole prijímacieho konania približne na 88%.  Pre druhé kolo je tak z celkového počtu miest stále k dispozícii 12%. O ich naplnení sa rozhodne 21. júna 2022. Informácie o voľných miestach pre druhé kolo prijímačiek majú stredné školy PSK zverejnené na svojich webových sídlach.

(psk)

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 - 2022: Dvadsať rokov našich – vašich Podduklianskych noviniek (24)

    V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002. 20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. Dnes pokračujeme dvadsiatymštvrtým dielom celoročného seriálu.

Nemeckí vojaci v regióne

    Vojaci nemeckého Bundheswehru upravovali nemecký vojenský cintorín z I. svetovej vojny v Nižnej Polianke v okrese Bardejov. Okrem pracovnej časti sa príslušníci 182. tankového práporu oboznámili s históriou nášho regiónu vo Vojenskom múzeu vo Svidníku. Vyhodnotenia celej akcie sa zúčastnil aj nemecký vojenský atašé na Slovensku.

Poľovníci bilancovali i volili

    35 delegátov z 21 poľovníckych združení okresu Svidník sa zišlo na Sneme okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Svidníku. Okrem bilancovania delegáti zvolili aj svoje orgány. Predsedom okresnej organizácie sa aj na ďalšie obdobie stal František Ševc, podpredsedom Sergej Varchol a tajomníkom Belo Rajčok. Za predsedu Dozornej rady bol zvolený Jozef Žumár.

Najrýchlejší hasiči

    Najlepšie hasičské družstvo je vo Svidníku. Toto tvrdenie platilo pre tri okresy Prešovského kraja - Prešov, Bardejov a Svidník. V klasických hasičských športoch súťažili v Kapušanoch pri Prešove a najrýchlejším hasičom sa stal Pavol Sliva z Jednotky Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku. Druhým najrýchlejším hasičom sa spolu s Bardejovčanom Slavomírom Mokroluským stal ďalší Svidníčan – Jozef Lažo ml.

25 žiakov Osemročného gymnázia

    Z 36 žiakov sa prijímacích skúšok na Osemročné gymnázium vo Svidníku zúčastnilo 34. Ako informoval riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku Anton Berežňák, cez kritériá prijímacích skúšok úspešne prešlo 25 žiakov.

    Deväť žiakov nesplnilo kritériá z matematiky, pričom z tejto deviatky dvaja nesplnili kritériá aj zo Slovenského jazyka. Od septembra 2002 tak na Osemročnom gymnáziu vo Svidníku mala mať trieda Prima 25 žiakov.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Koľko zarába svidnícky viceprimátor?

   Zástupca primátorky mesta Svidník Michal Goriščák už nepracuje len za základnú poslaneckú odmenu, navýšenú o odmenu člena Mestskej rady a o odmenu viceprimátora.

    Podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej riadi Sociálny podnik mesta Svidník. „Jeho riadiaca pozícia si vyžaduje každodennú prítomnosť na pracovisku, neustálu manažérsku činnosť a rovnako adekvátne pracovné ohodnotenie,“ vyhlásila pre naše noviny Kristína Tchirová, ktorej sme sa pýtali na postupné navýšenie odmeny viceprimátora Michala Goriščáka.

    „Primátorku mesta zastupuje zástupca primátorky, ktorého v zmysle zákona o obecnom zriadení poverila zastupovaním primátorka mesta Svidník na celé funkčné obdobie. Zástupca primátorky zastupuje primátorku mesta Svidník v rozsahu určenom primátorkou mesta v písomnom poverení.

    Zástupcovi primátorky za výkon funkcie zástupcu patrí odmena. Písomné poverenie je okrem spolupráce na rozvojových programov mesta Svidník určené v nasledovnom rozsahu: podpisovanie pokladničných dokladov a schvaľovanie finančných operácií, zastupovanie v prenesenom výkone štátnej správy pri vydávaní procesných rozhodnutí, okrem rozhodnutí vo veci samej, vedenie a koordinovanie cieľov sociálnej ekonomiky v meste Svidník, spolupráca s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešove, organizovanie a zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov sociálneho podnikania v meste Svidník,“ ozrejmila pôsobenie Michala Goriščáka vo funkcii viceprimátora PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

    Podľa jej informácií zástupca primátorky poberal základnú odmenu pred 1. marcom 2021, od tohto dátumu poberal 25% základného platu primátorky do 1. júna 2021. „Zástupcovi primátorky mesta Svidník bola v zmysle § 25 ods. 7 tretia veta za vykonávanie činností v zmysle poverenia určená mesačná odmena vo výške 45 % základného platu primátorky mesta. Mesačné odmena je vypočítaná vo výške 1 531, 50 € v hrubom,“ doplnila Kristína Tchirová.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojené komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú 29. októbra

    Predsedov samosprávnych krajov, krajských poslancov, primátorov, starostov a mestských i obecných poslancov budeme voliť v sobotu 29. októbra. Na tento deň totiž spoločné komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár.

    Voľby sa pritom mohli konať už 22. októbra. „Pôvodne sme to takto chceli spraviť, ale presvedčili ma na koaličnej rade, že takto sa možno viac ľudí presunie do svojich trvalých bydlísk,“ vysvetlil predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Jeho zámerom je teda spojiť voľby spolu s chodením na hroby, aby sa ľudia nemuseli presúvať dvakrát po sebe na miesto svojho trvalého bydliska.

    „Z môjho pohľadu by som to radšej nechal rozdelené, ale bolo by to sebecké z pohľadu Bratislavy,“ pokračoval predseda Národnej rady SR s tým, že práve v Bratislave žije veľa obyvateľov z iných kútov Slovenska.

   Boris Kollár dodal, že o takýto dátum ho požiadali jeho koaliční partneri. Boris Kollár zároveň vyhlásil, že na regionálnych štruktúrach bude jeho hnutie Sme rodina spolupracovať s mimoparlamentnou stranou Hlas Petra Pellegriniho. „Robí sa to v regiónoch, ja sa to dozviem ako posledný.

    Doporučujem regionálnym štruktúram, aby uzatvárali takéto partnerstvá. Netvárme sa, že teraz Hlas smrdí,“ povedal Boris Kollár.

    Predseda parlamentu potvrdil, že dátum komunálnych a župných volieb oznámili aj opozičným stranám, ale neradili sa s nimi na dátume spojených volieb. Dodal, že účasť vo voľbách by mohla byť vyššia, keďže sú spojené. Predpokladá, že od septembra „bude ľúty boj“ o posty obecných či župných poslancov, starostov, primátorov alebo županov.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný prednosta Michal Iľkanin sa oženil

    Prednosta Okresného úradu vo Svidníku a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Michal Iľkanin sa v uplynulú sobotu 11. júna oženil. Jeho vyvolenou sa stala snúbenica Zuzka z obce Lascov v okrese Bardejov. „Svadba bola výborná,“ skonštatoval po našich otázkach okresný prednosta Michal Iľkanin.

    Sobášny obrad mali novomanželia v drevenom pravoslávnom chráme v Skanzene SNM -  Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a svadobnú hostinu v hoteli Ondava v Stropkove. Svedkom ženícha, okresného prednostu a mestského poslanca Michala Iľkanina bol rovnako mestský poslanec Peter Breznoščák. Medzi svadobnými hosťami okrem najbližšej rodiny, priateľov a známych boli aj bývalí kolegovia Michala Iľkanina z RTVS a rovnako aj bývalí hereckí kolegovia, napríklad Vladimír Čema, ktorý v minulosti s Michalom Iľkaninom tvoril priam nerozlučnú hereckú dvojicu a dodnes sú priateľmi.

    Do tanca na svadbe prednostu Okresného úradu vo Svidníku vyhrávala kapela Exotik a hostia sa na nej v neďalekom Stropkove zabávali do skorého rána.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Miroľa si pripomenuli 450. výročie prvej písomnej zmienky

    V obci Miroľa si v nedeľu 5. júna pripomenuli 450. výročie prvej písomnej zmienky o  obci. Po dlhšej dobe obec znovu ožila, pretože do nej smerovalo veľké množstvo ľudí z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia, ktorí prišli podporiť túto jedinečnú udalosť, ktorá sa konala v našej obci Miroľa.

    Po vykonaných tradičných bohoslužbách sa Miroľčania presunuli do novozrekonštruovanej obecnej budovy, ktorá bude od tohto významného dňa slúžiť ako nový Obecný úrad obce Miroľa. Kňazi Michal Rosič a Rastislav Lišivka budovu podľa našich kresťanských zvykov posvätili a popriali obyvateľom obce Miroľa veľa zdravia, lásky, síl a hlavne božieho požehnania. Na túto akciu prijala pozvanie aj poslankyňa Slovenskej národnej rady Slavěna Vorobeľová a prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin. Po krátkom občerstvení sa všetci presunuli na opačný koniec obce, kde ich čakal poobedňajší kultúrny program, na ktorý prišli ľudia zo širokého okolia. V programe vystúpila DFS Makovička Svidník, Dominika Novotná s hudbou Radoslava Kertisa, Jožko Jožka a Štefan Štec a Fajta. V závere kultúrneho programu bola losovaná tombola, ktorá určite výhercom urobila krásnu bodku za týmto podujatím, ale veríme, že aj všetci zúčastnení odišli s krásnym kultúrnym zážitkom.

    Preto aj touto cestou obec Miroľa sa chce poďakovať všetkým, ktorý prispeli k úspešnému priebehu celej tejto akcie, či už boli účinkujúci, či  sponzori. Medzi hlavných sponzorov patrili: PAPS s.r.o., Peter Durkaj Košice, Ján Hirčko, Denis Jaselský, AGRIGARM BS spol s.r.o., Mária Suvaková, Jaroslav Vodila, Kamil Sawa,  Poľovnícke združenie JASENOV, Michal Kurečko ml., ktorým patrí veľká vďaka.

Obec Miroľa sa taktiež chce touto cestou poďakovať Ľubošovi Senajovi, poslancovi obce Miroľa Martinovi Kurečkovi, ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na celej príprave tohto podujatia a taktiež, že pomohli zabezpečiť bezproblémový priebeh tohto významného dňa obce Miroľa.

Michal Kurečko,

starosta obce Miroľa

 

 

 

 

 

 

 

Stromom pomáhajú špeciálne zavlažovacie vaky, šetria ľudí i peniaze

    Pijú toľko vody, koľko potrebujú. Špeciálne vaky obopínajú stromy a zabezpečujú im vlahu. Samosprávy tak môžu šetrnejšie narábať s peniazmi a zároveň aj prírode dopriať to, čo je patrí. Po minuloročnej skúške to tohto roku naplno využívajú aj Technické služby mesta Svidník.

   Pod Duklou poriadne nepršalo už pár týždňov. Vidieť to na trávnikoch i na stromoch. Vlahu potrebujú hlavne tie mladšie, aby sa správne zakorenili. „Zrážok je veľmi málo, preto musíme tú prírodu nahrádzať, musíme polievať, kropiť, osviežovať tie rastlinky, takže je to mimoriadne náročné,“ potvrdil riaditeľ technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec. Ako sme už uviedli, po vlaňajšom testovaní teraz z väčších miest obkukanú novinku využívajú naplno. K stromom pripevňujú vaky, teda zásobníky s vodou. „Je to v podstate špeciálna fólia, taká dvojvrstvová tkaná, s obopínacím pásom, a dolu sú také kapiláry, čiže jemné dierky, ktoré pomaly, kvapôčkovou metódou uvoľňujú tú vlahu,“ opísal zavlažovacie vaky a princíp ich fungovania Lukáš Dubec, ktorého doplnila aj pracovníčka Technických služieb mesta Svidník. „Vojde tu 75 litrov vody a vydrží podľa počasia. Keď je sucho, tak desať hodín, keď nie je, tak dlhšie. Aj tri dni.“ Podľa riaditeľa Lukáša Dubca mesto tak šetrí na nákladoch. Každodenné polievanie je minulosťou. „Najazdí to auto desiatky, až stovky kilometrov denne a pri dnešných cenách pohonných látok je to veľmi dôležité a efektívne.“ Špeciálne zavlažovacie vaky nielenže uľahčujú robotu, ale aj pomáhajú samotným stromom. „Áno, pretože ten strom si takpovediac ťahá toľko vody, koľko potrebuje.“ Zavlažovacie vaky v týchto horúcich dňoch vodou dopĺňajú nanajvýš dvakrát do týždňa. Špeciálne dávkovanie vody sa na stromoch prejavuje pozitívne. Už teraz vedia, že aktuálnych sedemdesiat zásobníkov nebude v meste posledných. „Výsadbu robíme v jeseni, takže áno, v jeseni pribudne ďalších asi 50 klusov takýchto zásobníkov,“ dodal Lukáš Dubec.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude na chodníku na Dlhej ulici asfalt alebo dlažba?

    Dlažba alebo asfalt. Mesto chce jedno, no ľudia druhé. Pozitív či negatív jedného i druhého riešenia je podľa samosprávy mesta Svidník i obyvateľov Dlhej ulice viac. Už teraz je isté, že výsledok sa odsunie, no či vyhrá modernejšia dlažba alebo zastaranejší asfalt, je otázne.

    „Vozičkári, korčuliari, deti, cyklisti, ženy s opätkami,“ aj títo ľudia sa vraj podľa Svidníčana Iva Jackanina jednoznačne prihovárajú za asfalt. „Asfaltový, živičový, kvalitný povrch je určite lepší ako zámková dlažba,“ vyhlásil Ivo Jackanin, ktorý spolu s ďalšími obyvateľmi spísal petíciu za to, aby na chodníku popred ich rodinné domy bol asfalt. Mesto preferuje zámkovú dlažbu.

    „Zámková dlažba je výhodná v tom, že prepúšťa vodu do pôdy. Zámková dlažba sa dá, samozrejme, v prípade potreby rozobrať,“ argumentovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

    Každý sa na to díva zo svojho uhla.  Za asfalt podľa Iva Jackanina hovoria jasné fakty. „Životnosť, estetičnosť, pružnosť, bez debaty určite lepšia varianta, nezarastá tráva, hladký povrch,“ takto sa za asfalt prihovára Ivo Jackanin. Samospráva zvýrazňuje praktickosť pri poruchách potrubí a ekologický rozmer. „Asfalt naozaj sála to teplo, čiže okrem toho, že neprepustí tú vodu, tak sa ešte enormne nahrieva,“ dodala argumenty za zámkovú dlažbu Kristína Tchirová, no obyvatelia tiež tvrdia svoje: „Ja som dotknutá osoba, ja sa starám o ten chodník, hoci je mestský, ja ho odhŕňam, všetci tu na okolí ho odhŕňame, staráme sa o to. Zhodli sme sa, že chceme asfalt, tak ako tu 40 rokov bol, a bude tu asfalt,“ vyhlásil Ivo Jackanin.

    Na Mestskom úrade vo Svidníku takýto postoj nečakali. Vraj sú od ľudí zvyknutí na pravý opak. „Ľudia, nás prosia dlhodobo o to, aby sme práve asfalty vymieňali za zámkovú dlažbu, čiže sme boli prekvapení, že vôbec takáto požiadavka prišla,“ priznala Kristína Tchirová. A tak nič nie je isté. Samospráva chce k definitíve dospieť na stretnutí s obyvateľmi tejto ulice počas tohto týždňa. „Toto rozhodnutie ale vo finále nemožno považovať za ústupok alebo prehru jednej zo strán potenciálneho konfliktu, ale za výsledok všeobecnej zhody v danej komunite, aby bolo prijaté také rozhodnutie, ktoré bude na konci dňa vyhovovať a rovnako slúžiť všetkým,“ zhodnotil riaditeľ Ústrednej kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

    Samospráva má prihliadať na oprávnené požiadavky obyvateľov, no zodpovednosť leží na jej pleciach. A tak bude zaujímavé sledovať, ako celý spor o asfalt či dlažbu dopadne.

(ps)