e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

číslo 23 vydané 7.6.2022

 

Svidnícka nemocnica má nového riaditeľa Mareka Pytliaka

Dosky na novú lávku cez Ladomírku do Svidníka doviezli z Afriky, no ženám na podpätkoch je to málo platné

Ktorí žiadatelia z okresu Svidník získali dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja?

Ako ďalej s Večierkou pri niekdajšej odevnej priemyslovke?

Primátorka Svidníka ocenila najlepších žiakov

V Ladomirovej sa sporili o úpravy na ruskom vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny

Jozef Mašlej staronovým predsedom dobrovoľných hasičov

Cestovná kancelária Eurotour otvorila vo Svidníku novú portálovú umývaciu linku pre všetky druhy áut

2002 - 2022: Dvadsať rokov našich - vašich Podduklianskych noviniek (22-23)

Okresný policajný riaditeľ Jaroslav Suvák medzi rekordérmi v bezpríspevkovom darovaní krvi

 

 

 

 

 

Ktorí žiadatelia z okresu Svidník získali dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja?

   Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre tento rok 2022. Prinášame zoznam podporených projektov z okresu Svidník.

ŠPORT

OZ Skalné - Útulňa pod Ščobom: 1 990 eur, Obec Dukovce - Výstavba detského ihriska: 2 500 eur, Obec Nižný Orlík - Skvalitnenie športovej infraštruktúry 4 500 eur, Obec Mlynárovce - Oprava podkladovej vrstvy multifunkčného ihriska: 4 000 eur, Obec Vyšná Pisaná - Nákup materiálno-technického vybavenia športového materiálu: 1 000 eur, TJ Topľan Lúčka - Úprava hracej plochy ihriska: 2 000 eur, Klub silových športov DDIDO Powerlifting - Účasť na Medzinárodných majstrovstvách Česka a Slovenska a na Majstrovstvách sveta GPC v silovom trojboji: 1 000 eur, Real Divers - Real Divers: 1 500 eur, TJ Slávia Svidník - Zabezpečenie dopravy a stravy na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale vo všetkých vekových kategóriách: 10 000 eur. Spolu: 28 490 eur.

KULTÚRA

Gréckokatolícka cirkev Hunkovce - Výstavba modlitebno-oddychového parku:

1 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Mlynárovce - Nový pohon a technické vybavenie zvonov v Gréckokatolíckom chráme: 2 000 eur, Obec Hrabovčík - Výmena kúrenia v kultúrno-spoločenskej budove (zrubová chata): 4 100 eur, Obec Jurkova Voľa - Vykurovanie sály kultúrneho domu: 2 000 eur, Obec Kružlová - Vybavenie kuchyne pri sále kultúrneho domu: 1 500 eur, Obec Kurimka - Zateplenie budovy sály kultúrneho domu zo severnej strany: 3 000 eur, Obec Soboš - Modernizácia kultúrneho domu - zmena vykurovacieho systému: 4 550 eur, Obec Vyšný Mirošov - Stavebné úpravy v kultúrnom dome: 4 100 eur, Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku - Oprava podlahy a zvlhnutých stien budovy farského úradu: 10 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Cernina - Výmena elektroinštalácie v chráme: 1 500 eur, Obec Dubová - Nákup stolov, lavičiek a nožnicového stanu na kultúrne podujatia: 1 500 eur,  Obec Miroľa - Oprava exteriérových častí kultúrneho domu: 1 000 eur, Obec Mičakovce - Vybavenie kuchyne kultúrneho domu: 1 000 eur, Obec Nižný Komárnik - údržba sociálneho zariadenia v kultúrno-spoločenskej budove: 3 000 eur, Obec Nižný Mirošov - Úprava priestorov v kultúrnom dome: 1 910 eur, Obec Pstriná - Dedina ožíva: 3 000 eur, Obec Rakovčík - Modernizácia a dovybavenie kultúrneho domu: 2 500 eur, Obec Rovné - Údržba pamiatkového objektu - drevenej veže na Čiernej hore: 2 500 eur, Obec Roztoky - Modernizácia sály kultúrneho domu: 2 000 eur, Obec Svidnička - Zariadenie spoločenskej sály a kuchyne v kultúrnom dome: 1 000 eur, Obec Vyšná Jedľová - Stavebné úpravy a dovybavenie kultúrno-správnej budovy: 1 000 eur, Obec Vyšný Komárnik - Údržba kultúrneho domu: 1 500 eur, Mesto Giraltovce - Folklórny festival: 1 500 eur, Obec Havranec - vydanie knihy o obci: 1250 eur, Obec Krajné Čierno - Stretnutie rodákov: 1 000 eur, Obec Valkovce - Vydanie monografie o obci: 1 500 eur. Spolu: 60 410 eur.

SOCIÁLNE SLUŽBY

EURO-DONO, s.r.o. - Vytvorenie oázy pokoja pre seniorov v Dennom stacionári v Ladomirovej: 1 100 eur. Súčasťou dotačnej schémy Prešovského samosprávneho kraja je aj Výzva predsedu PSK. Milan Majerský takisto rozhodol o pridelení dotácií a my prinášame zoznam úspešných žiadateľov z okresu Svidník.

VÝZVA PREDSEDU PSK

Obec Kračúnovce - vybudovanie detského ihriska-športoviska pre deti a mládež: 3 500 eur, Obec Okrúhle - Fitcentrum v Okrúhlom: 3 000 eur, TJ Slávia Svidník - modernizácia športovej haly: 5 000 eur, Obec Mestisko - oprava strechy nad spoločnými priestormi telocvične: 2 500 eur, Ski club Svidník - Oblečme sa!: 1 400 eur, Mesto Svidník - Veselý beh zdravia pre deti a mládež: 6 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Kečkovce - Výmena starých drevených lavíc v gréckokatolíckom chráme: 4 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Hrabovčík - Výmena okien a dverí na sakristii vo filiálnom chráme v Rakovčíku: 1 000 eur, Občianske združenie Topľanská Lúčka - Projekčná-prenosná videotechnika s ozvučením: 1 300 eur, Obec Cernina - Komunitné centrum pre všetkých: 1 000 eur, Obec Ladomirová – Zariadenie Kultúrneho domu: 2 500 eur, Obec Šarbov - Vybavenie kultúrnej sály: 1 000 eur, Mikroregión Makovica, n.o. - Premeny mikroregiónu Makovica (kalendár na rok 2023): 1 400 eur, Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku - Festival kultúry Rusínov Slovenska: 2 000 eur, Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svidník - Spevom detí oslávme duchovné dedičstvo: 1 100 eur, Atrium, n.o. - nákup20 kusov polohovacích kresiel: 2 000 eur.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

Svidnícka nemocnica má nového riaditeľa Mareka Pytliaka

„Aj keď nepochádzam z tohto kraja, obľúbil som si ho a najmä som si obľúbil jeho ľudí“

    Novým riaditeľom svidníckej nemocnice je od dnešného dňa Marek Pytliak. Doteraz v nemocnici pôsobil ako námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť, primár interného oddelenia a primár geriatrického a doliečovacieho oddelenia. Vo funkcii na pozícii riaditeľa nemocnice nahrádza Slavka Rodáka.

    „Slavkovi Rodákovi patria za jeho dlhoročné pôsobenie v sieti a vo svidníckej nemocnici moje slová veľkej vďaky. Nemocnica po celý čas napredovala a bolo zjavné, že zamestnanci a široká komunita mesta vysoko rešpektujú jeho prínos a odvedenú prácu pre tento región. Zároveň ma teší, že na pozíciu riaditeľa nastupuje práve Marek Pytliak, ktorý sa aj doteraz podieľal na vedení nemocnice vo funkcii námestníka. Pevne preto verím, že nové vedenie bude predstavovať dobrú kontinuitu, a že sa mu podarí naďalej posúvať svidnícku nemocnicu vpred,“ povedal Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

    „Ponuku som prijal hlavne z dôvodu, že poznám procesy a personál v nemocnici a aj keď nepochádzam z tohto kraja, obľúbil som si ho a najmä som si obľúbil jeho ľudí. Novú funkciu budem vykonávať s veľkým rešpektom a vierou, že spoločne budeme nemocnicu ďalej budovať. Mojou ambíciou je zachovať dostupnosť akútnej medicíny v regióne pod Duklou, naďalej ju rozvíjať, rozširovať portfólio ambulantnej starostlivosti a súčasne nezabúdať aj na chronické lôžka,“ uviedol Marek Pytliak, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.

    Marek Pytliak v nemocnici pôsobí od roku 2014 a od začiatku bol najbližším spolupracovníkom doterajšieho riaditeľa Slavka Rodáka, a to vo funkcii námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

    „Nemocnicu nechávam v dobrých rukách. Spoločne s Marekom Pytliakom sme realizovali enormné množstvo práce, od realizácie medicínsko-prevádzkových investícií až po vytváranie a udržiavanie dobrej atmosféry tak pre pacientov, ako aj pre personál. Boli to turbulentné roky, no zároveň roky, počas ktorých som sa veľa naučil, získal nové skúsenosti, ale predovšetkým som tu našiel mnoho priateľov. Nemocnici Svidník a jej ľuďom bude vždy patriť kúsok môjho srdca,“ povedal Slavko Rodák, doterajší riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.

    Slavko Rodák v sieti Svet zdravia pôsobil sedem rokov, z toho štyri roky zastával funkciu riaditeľa svidníckej nemocnice. Počas jeho vedenia v nemocnici napríklad rozšírili ponuky operačných a chirurgických výkonov, zriadili ambulanciu tropickej medicíny, znovuotvorili infektologickú ambulanciu, otvorili prevádzku lôžkového fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a rozšírili lôžkový fond pre neurologických pacientov. Rovnako zrekonštruovali ďalšie oddelenia a otvorili dobrovoľnícke centrum Krajší deň.

    Aj vďaka doterajšiemu vedeniu nemocnice sa podarilo udržať prevádzku všeobecnej nemocnice a zabezpečovať kvalitnú všeobecnú medicínu pre obyvateľov svidníckeho a stropkovského regiónu. Ukazovateľom toho je tiež fakt, že sa svidnícka nemocnica dlhodobo umiestňuje na horných priečkach v celonárodných prieskumoch spokojnosti pacientov.

    Nový riaditeľ nemocnice Marek Pytliak bude naďalej pôsobiť aj na pozícii primára interného a geriatrického a doliečovacieho oddelenia. Post námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť bude od dnešného dňa zastávať Mária Kandrová, ktorá v nemocnici zároveň pôsobí ako lekárka na hematologickej ambulancii.

(bk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primátorka Svidníka ocenila najlepších žiakov

    Deň detí v meste Svidník sa niesol v znamení viacerých akcií. Pešia zóna vo Svidníku ožila džavotom detí, kde akcie pripravili Centrum voľného času, OZ Mladý Svidníčan, Gymnázium DH a Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Svidníku. V Dome kultúry sa konalo aj oceňovanie najlepších žiakov primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou. Ocenených bolo 15 žiakov. Neskôr si už vychutnali divadelné predstavenie gymnazistov pod vedením učiteľky Ivany Loziňakovej.

KOHO OCENILI?

ZŠ Komenského:

Gabriela Galajdovábola ocenená za výbornú reprezentáciu Základnej školy na ulici Komenského a za mimoriadny úspech v celoslovenskej súťaži GALÉRIA TALENTOV 2022.Do súťaže prišlo spolu 486 súťažných prác zo všetkých kútov Slovenska, ocenená Gabika získala výborné 3. miesto.

Katarína Siváková bola navrhnutá na ocenenie ZŠ Komenského z dôvodu výbornej reprezentácie školy a mesta počas celého štúdia na základnej škole a za mimoriadne 1. miesto v medzinárodnej súťaži Fotografia - Príroda objektívom.

Adriána Dziakovábola navrhnutá na ocenenie ZŠ Komenského z dôvodu výbornej reprezentácie školy a mesta a za mimoriadne 2. miesto v medzinárodnej súťaži Fotografia - Príroda objektívom.

ZŠ Karpatská:

Daniela Pipasovábola navrhnutá na ocenenie Základnou školou na ulici Karpatská za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy v speváckych súťažiach, súťažiach prednesu umeleckého slova a vlastnej tvorby, rovnako tiež za reprezentáciu v olympiáde zo slovenského jazyka.

Natália Kurillová je žiačkou Základnej školy na ulici Karpatská a bola ocenená za výborný prospech, vzorné správanie a úspešnú reprezentáciu školy v matematických, logických a výtvarných  súťažiach.

ZŠ 8. mája:

Emma Močilenková počas celého štúdia na základnej škole patrila medzi najlepších žiakov školy. Bola aktívnou členkou triedneho výboru a koordinátorkou triednych podujatí. Je usilovná, zodpovedná, ctižiadostivá. Na okresnom kole patrila medzi najúspešnejších riešiteľov predmetových olympiád z anglického jazyka, matematiky, dejepisu a chémie. Najväčšie úspechy získala v športových súťažiach (v plávaní, lyžovaní, basketbale, bedmintone, pingpongu a volejbale).

Oliver Michalík patrí medzi žiakov so vzorným správaním. Počas celého štúdia dosahoval výborné výsledky. Úspešne sa zapájal do rôznych vedomostných súťaží. Bol úspešným riešiteľom okresných kôl rôznych olympiád, napr. zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, dejepisu. Vzorne reprezentoval školu v športových súťažiach, napr. v plávaní, pingpongu a bedmintone. Najväčšie úspechy dosiahol vo volejbale (1. miesto krajské kolo v MIDIcoolvolley, 2. miesto na celoštátnom MINIcoolvolley).

Tereza Dzurová je žiačka s výborným prospechom a vzorným správaním a racionálnym myslením. Aktívne sa zapájala do rôznych vedomostných a športových súťaží najmä vo volejbale. Počas pandémie obsadila 1. miesto na krajskom kole v dištančnej súťaží z predmetu telesná a športová výchova a 2 miesto na celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach.

Spojená škola:

Natália Hajduková je žiačkou Spojenej školy vo Svidníku a je navrhnutá na ocenenie za výborné výsledky a reprezentáciu školy a mesta Svidník. V celoslovenskej súťaži Literárna Villa Zerna získala 3. miesto, bola úspešná aj v krajských geografických olympiádach, kde dosiahla 3. miesto.

Spojená škola

Ľudmila Lukáčová bola navrhnutá na ocenenie Spojenou školou Svidník za víťazné umiestnenia na krajských kolách Slávik Slovenska a Hviezdoslavov Kubín, či Vidiečanova Habovka.

Veronika Kosťová bola navrhnutá na ocenenie Spojenou školou vo Svidníku za výbornú reprezentáciu školy a mesta Svidník počas celého štúdia na základnej škole. Bola úspešná v geografických, dejepisných olympiádach.

CZŠ sv Juraja:

Janka Jenčová bola nominovaná na ocenenie Cirkevnou základnou školou za výbornú reprezentáciu školy a mesta a za mimoriadny úspech v celoslovenskej súťaži Biblia očami detí a mládeže, kde získala vo svojej kategórii 1. miesto.

Miroslava Sochovičová bola nominovaná na ocenenie Cirkevnou základnou školou za výbornú reprezentáciu školy a mesta a za mimoriadny úspech v celoslovenská súťaž PRO SLAVIS, kde získala 1. miesto s časopisom Tambolko.

ZUŠ Svidník:

Liliana Izsófová bola nominovaná na ocenenie Základnou umeleckou školu vo Svidníku za výborne reprezentovanie školy a mesta Svidník a za mimoriadny úspech na súťaži Čo mi hudba rozprávala, kde získala zlaté a strieborné pásmo v literárnom texte.

Michaela Surdeníková bola nominovaná na ocenenie Základnou umeleckou školu vo Svidníku za výborne reprezentovanie mesta Svidník a reprezentáciu školy na krajských súťažiach v zlatom pásme, a celoslovenských  súťažiach s medzinárodnou účasťou.

(pn, kt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 - 2022: Dvadsať rokov našich - vašich Podduklianskych noviniek (22-23)

    V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

    20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. Dnes pokračujeme dvadsiatymdruhým a dvadsiatymtretím dielom celoročného seriálu.

Návšteva z Nemecka

   Svidník navštívila nemecká sociálna atašé Magdalena Schleeger s cieľom urobiť monitoring trhu práce, ako aj celkovej situácie v regióne. „Zaujímala sa o hospodársky rozvoj regiónu, mieru nezamestnanosti a riešenie otázok rómskej populácie. Najviac sa však zaujímala o rozvoj cezhraničnej spolupráce, turizmus a agroturizmus,“ povedal riaditeľ Okresného úradu práce vo Svidníku Vladimír Halaj.

Magdaléna Vášáryová v Krajnom Čiernom

    Slovenská veľvyslankyňa v Poľsku a bývalá herečka Magdaléna Vášáryová sa bola pozrieť, ako sama povedala, na svoj kostolík v Krajnom Čiernom. Za svoj ho neoznačila len tak náhodou, v marci 2000 sa totiž stala ktitorkou, teda patrónkou spomínaného dreveného chrámu Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom. Okrem miestneho duchovného ju sprevádzal aj zástupca prednostu Okresného úradu vo Svidníku Bohumil Kačmár.

Najviac pre futbalistov

    Prerozdeliť 632-tisíc vtedajších korún z mestského rozpočtu devätnástim jednotlivcom a neziskovým organizáciám odporúčali primátorovi Svidníka Michalovi Bartkovi členovia Mestskej rady. Rovných 400-tisíc korún dostal Svidnícky futbalový klub.

Vynovili erby

    Erby mesta Svidník v podobe symbolického kľúčika dostali nový šat. Vedúci Odboru výstavby Mestského úradu vo Svidníku Imrich Bednár informoval, že opravili erby v smere od Bardejova a od Dukly. Práce realizovala firma súkromného podnikateľa Pavla Oreniča.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovná kancelária Eurotour otvorila vo Svidníku novú portálovú umývaciu linku pre všetky druhy áut

    Nová autoumyváreň vo Svidníku prináša do mesta a celého regiónu novinky, aké tu ešte neboli. Je to portálová umývacia linka s celoročnou prevádzkou a otvorila ju Cestovná kancelária Eurotour vo svojom areáli na Stropkovskej ulici v blízkosti vodární. Celý areál na Stropkovskej ulici č. 1300 je nazvaný TIR centrum R4, no nie je určený len kamiónom, práve naopak. Autoumyváreň tvorí zariadenie MAGNUM, ktoré spĺňa všetky požiadavky na umývanie kamiónov, autobusov, nákladných vozidiel a osobných automobilov. Vďaka obsiahlemu príslušenstvu tohto typu zariadenia nezostane žiadna požiadavka zabudnutá. Logicky zostavené osadenie stroja a pohonné jednotky firmy Christ, ktoré sú tisíckrát osvedčené po celom svete, sú garanciou kvality. Portálová umývacia linka používa 3 kefy, 2 bočné a 1 strešnú. Umyť dokážu osobné autá, dodávky, autobusy a nákladné autá do výšky 4,2m (aj zhora otvorené). Linka ponúka základný program - predmytie aktívnou  penou, hlavné umytie šampónom a kefami, sušiaci vosk a záverečný oplach, ale má aj voliteľné programy vrátane umytia podvozku vysokým tlakom, rôzne prípravky na nádrže a značkové prípravky na hliníkové  kolesá ALCOA.

   Po oboch stranách umývacej linky sú ručné wapky na umývanie nedostupných častí, prípadne umytie kolies, podbehov, blatníkov a podobne. Pred vstupom na umývaciu linku je vodič povinný odstrániť všetky prečnievajúce časti na vozidle, ako sú antény, spätné zrkadlá a podobne. V prípade ich neodstránenia berie na seba vodič zodpovednosť za možné poškodenia vozidla alebo umývacej linky.

    Mimochodom, základný program s aktívnou penou stojí pri osobnom vozidle 7,50 eur, pri dodávke a minibuse 15 eur, pri autobuse 30 eur, pri valníku 26 eur, pri valníku a prívese 34 eur, pri ťahači a návese 30 eur a pri ťahači s cisternou 50 eur.

   Spodné umývanie osobných áut, dodávok a minibusov stojí 5 eur, autobusov, valníkov, valníkov s prívesom, a ťahačov aj s prívesom či cisternou stojí 10 eur.

    Nová autoumyváreň TIR centrum R4 vo Svidníku je otvorená od pondelka do piatku od 8. do 18. Hodiny a v sobotu od 8. do 13.00 hod.

    Bližšie informácie získate aj na telefónnom čísle 0905 832 870 alebo prostredníctvom e-mailu info@tircentrumr4.sk  alebo na webovej stránke www.TIRcentrumR4.sk

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný policajný riaditeľ Jaroslav Suvák medzi rekordérmi v bezpríspevkovom darovaní krvi

     Uniformovaný rekordér medzi darcami krvi a ďalší na zozname stonásobných bezpríspevkových darcov krvi v našom regióne. Jaroslav Suvák zo Svidníka patrí k tým, ktorí každé tri mesiace a dlhé roky robia to isté. On konkrétne už 32 rokov.

     Hovorí, že telo si to pýta samé, nad počtom darovaní krvi sa pritom nikdy nezamýšľal. Pred 32-rokmi prvýkrát. Ako študent policajnej školy v Pezinku. Následne ešte dvakrát v Bratislave a odvtedy už len a len vo Svidníku. Jaroslav Suvák hovorí, že po troch odberoch v Bratislave už ostal verný Hematologicko-transfúznemu oddeleniu vo svidníckej nemocnici. „Darovanie krvi je pre mňa takým relaxom. Viem, že tá moja krv môže niekomu zachrániť život a už každé tri mesiace si to telo žiada a samo ma posiela, že asi je potrebnú ísť tú krv dať a vymeniť,“ povedal nám Jaroslav Suvák v uplynulú stredu 1. júna. Svidníčania a ľudia v celom regióne ho veľmi dobre poznajú, veď je dlhoročný policajt a riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku. V uniforme však na transfúzne oddelenie neprichádza.

    Pre personál svidníckej nemocnice je stálicou medzi darcami a prichádza vždy skoro ráno. „Máme veľmi skvelých a takých oduševnených pravidelných darcov, a medzi nimi je napríklad veľa policajtov a hasičov a tiež zdravotníkov,“ povedala primárka Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Erika Hnátová, no a Jaroslava Suváka opísala aj Anna Sabolová, ktorá dlhé roky za Slovenský Červený kríž vypomáha pri evidencii bezpríspevkových darcov krvi aj priamo v nemocnici. „Jaro je spoľahlivý darca, príjemný darca, usmiaty, stále príde s dobrou náladou,“ povedala Anna Sabolová a svoj postreh pridala aj už spomínaná primárka Erika Hnátová. „Veľakrát je úplne prvý, no dnes mu to nevyšlo, bol v poradí až druhý,“ usmiala sa.

    V uplynulú stredu 1. júna si Jaroslav Suvák na svoje konto pripísal jubilejný stý odber. Získa špeciálnu Kňazovického medailu. Zdravotníci z nemocnice mu zatiaľ poďakovali do zelena ladeným darčekovým košom.

     „Chodil som pravidelne každé tri mesiace, vôbec som si nemyslel, že to bude až sto odberov. Pokiaľ mi to zdravie dovolí, rád by som v tom chcel aj naďalej pokračovať.“ Patrí síce k rekordérom medzi policajtmi v darovaní krvi, no na držiteľa absolútneho rekordu v regióne, v ktorom žije a pôsobí, má ešte ďaleko.

     Ján Dančišin z Radomy má na svojom konte aktuálne 134 odberov. „No dúfam, že ho dobehne, Janko už pomaly možno aj končiť bude, no a Jaro ešte môže pokračovať,“ usmiala sa Anna Sabolová zo svidníckeho Územného spolku Slovenského Červeného kríža. „Určite mi nejde o prekonanie rekordov. Kým budem zdravý, budem darovať krv dovtedy, pokiaľ budem môcť,“ reagoval Jaroslav Suvák, ktorého pri humánnom skutku nasledujú aj podriadení. Tradícia bezpríspevkových darcov krvi je i medzi policajtmi hlboko zakorenená. „A už sú medzi nami držitelia každej z plakiet a určite sú už aj takí, ktorí sa ku mne približujú,“ dodal na záver od minulého týždňa stonásobný bezpríspevkový darca krvi Jaroslav Suvák.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosky na novú lávku cez Ladomírku do Svidníka doviezli z Afriky, no ženám na podpätkoch je to málo platné

    Nová lávka pre chodcov, ktorá je súčasťou tzv. modrého mosta cez rieku Ladomírka vo Svidníku, narazila na kritiku a na rozmýšľanie nad dilemou - na podpätkoch alebo bez nich. Ukážkou sú úradníčky, ktorých povesť je elegantnými topánkami priam opradená. V uliciach však na podpätky číhajú nástrahy, no a príkladom je práve spomínaná lávka.

    V teniskách bez problémov, no dámy s lodičkami na nohách pri novej lávke tak trochu váhajú. „Na lodičky to nie je,“ povedala istá Svidníčanka a pridali sa aj ďalšie, ktoré sa na podlahu novej lávky sťažovali aj nám v redakcii. Podlaha je zo špeciálnych drevených dosiek a medzi nimi sú medzery. Pozor si musia dávať korčuliarky i ženy na vysokých podpätkoch.

    „Hlavným dôvodom pre drevenú pochôdznu plochu na tzv. modrom moste bola nevyhnutnosť odľahčiť konštrukciu mosta. Celá stavba je v rukách odborníkov. Od posúdenia mostovej konštrukcie, cez realizáciu až po stavebný dozor. Mesto Svidník sa riadilo výlučne odporúčaniami odborníkov a odľahčenie mosta je v tomto prípade o niekoľko ton,“ reagovala na ponosy Svidníčaniek PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a pokračovala: „Veľmi radi by sme vyhoveli každému občanovi, každej žene a uvedomujeme si, že chôdza vo vysokých ženských topánkach môže prinášať rôzne ťažkosti, rovnako ako je to na starších chodníkoch, historickej dlažbe alebo na drevenom moste. Veríme však, že bezpečnosť je to, na čom nám všetkým záleží najviac a preto nám dámy odpustia použitie tohto mimoriadne kvalitného materiálu. Použité drevo je najtvrdším prírodným materiálom a pochádza z Afriky,“ podotkla Kristína Tchirová.

    Riešenie by sa možno našlo. Jedna lávka pre dámy v teniskách či balerínkach, jednoducho na nízkom, no a druhá pre tie na vysokých podpätkoch? Nad takýmto riešením však neuvažovali ani vo Svidníku.

    „Všetky dámy prosíme, aby na ten čas do práce a prechodu cez lávky, sa obuli tak, aby im to nerobilo problémy,“ dodala ešte Kristína Tchirová.

    A možno sa riešenie predsa len nájde. Možno by stačilo i to, ak by medzi špeciálnymi doskami z Afriky boli užšie medzery...

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Mašlej staronovým predsedom dobrovoľných hasičov

    Vo Vyšnom Orlíkusa 13. mája uskutočnilo Územné valné zhromaždenie delegátov DHZ. Predseda Jozef Mašlej, ktorý zhromaždenie otvoril a viedol, privítal všetkých prítomných.

    Zhromaždenia sa zúčastnil taktiež prezident DPO SR Pavol Ceľuch a poverený delegát Sergej Laborecký. Prezident vo svojom príhovore vyzdvihol obetavú prácu dobrovoľných hasičov v období pandémie koronavírusu a aj pri pomoci zvládania situácie s utečencami z Ukrajiny, kde sa pomoc dobrovoľných hasičov ukázala ako jedna z kľúčových.

     Správu o činnosti Územnej organizácie DPO SR predniesla už bývala tajomníčka Paulína Krétová, ktorá v obsiahlej správe zhodnotila činnosť za 5 ročné obdobie svojej funkcie. V závere hodnotenia upozornila na fakt, že organizácia DPO SR sa nachádza vo finančnej kríze.

    Jozef Mašlej bol nanovo zvolený za predsedu ÚzODPO SR Stropkov/Svidník. Prítomný delegáti z dobrovoľných hasičských zborov si následne zvolili 13 členný Výbor ÚzODPO SR Stropkov/Svidník, 27 členné Plénum ÚzODPO SR Stropkov/Svidník a troch členov Územnej kontrolnej a revíznej komisie. Do Snemu DPO SR a do Krajského výboru DPO SR bol zvolený Jozef Mašlej. Na Republikové valné zhromaždenie delegátov DPO SR bol zvolený Michal Holub a náhradníkom bude Milan Remeta.

    Počas rokovania nového Pléna ÚzODPO SR Stropkov/Svidník, boli zvolení Okrskoví inštruktori. Okrsok Stropkov povedie Michal Holub, okrsok Giraltovce povedie Milan Remeta a okrsok Svidník Jozef Keselica. Za podpredsedu ÚzODPO SR Stropkov/Svidník bol predsedom navrhnutý a následne zvolený Michal Holub.

     Plénum volilo predsedov a členov komisií. Predseda pre mládež - Marek Hliboký. Predseda Výcvikového štábu - Jozef Keselica. Za predsedu Preventívno-výchovnej komisie bol zvolený Milan Remeta.

     Predseda Jozef Mašlej poďakoval obciam za materiálnu a finančnú pomoc pri zorganizovaní a zabezpečení Územného valného zhromaždenia delegátov DHZ, ale aj za ich obetavú prácu počas týchto ťažkých časoch.

Michal Holub,

podpredseda ÚzODPO SR Stropkov/Svidník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ladomirovej sa sporili o úpravy na ruskom vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny

    Sporia sa o betónové obruby hrobov. Roky boli prirodzenou súčasťou vojnového cintorína v Ladomirovej, no teraz ich obec dala odstrániť. A hoci poniektorí miestni za tým hľadali všeličo, dôvod bol len jeden a praktický.

    Cintorín ruských vojakov z prvej svetovej vojny v Ladomirovej obec pred rokmi upravila po dohode s ruským veľvyslanectvom. „Nebol to náš výmysel, že my sme to chceli, oni to financovali na dvakrát. Oni si tak žiadali, aby tie hroby boli tak vyznačené - šesťhrob, štvorhrob, osemhrob, takže podľa plánu a podľa projektu sa takto spravilo,“ vysvetlil nám situáciu bývalý starosta Ladomirovej Ladislav Bojčík. Jednotlivé hroby pochovaných vojakov lemovali betónové obruby, no a práve tie sa po rokoch ukázali ako problém. Chátral vraj celý cintorín. „Boli tu lavičky porozbíjané, zo stĺpikov všetko opadáva,“ skonštatoval súčasný starosta Ladomirovej Vladislav Cuper.

    Keď minulý týždeň prišiel na vojnový cintorín bager, poniektorí miestni sa zľakli. Aj nám do redakcie viacerí telefonovali, aby sme sa prišli pozrieť, ako v Ladomirovej ničia cintorín. Nič také však podľa Vladislava Cupera nie je pravdou. „V žiadnom prípade. Cintorín sa neruší, tieto betónové ohradenia, tie sa nám rozpadávali, bol problém s kosením, dostávalo sa to do kosačiek a kosačky sa nám tým pádom kazili,“ vysvetlil starosta, podľa ktorého tak za pomoci bagra všetky obruby hrobov z cintorína odstránili a vyviezli. Zničené kríže vymenia a celý cintorín sa zazelená. Podľa starostu všetko po dohode s ambasádou. „Bude sa aj krajšie kosiť a lepšie to bude vyzerať aj na pohľad a bude aj lepšia údržba pre nás.“ Ladislav Bojčík, ktorý býva hneď vedľa vojnového cintorína, priznal, že aj jeho zásah do doterajšej podoby cintorína zaskočil. Slová o tom, že sa cintorín ťažko kosil, trochu spochybnil. „Na ten vrch bolo potrebné dať nejakú fóliu, kamienky a klasicky kosiť kosačkou, krovinorezom ako obecný cintorín, tak aj ten vojenský by sa pokosil, by to bolo v pohode.“ Tak trochu paradoxom či zaujímavosťou toho všetkého je, že z cintorína ruských vojakov napokon vznikne cintorín na takzvaný americký spôsob pochovávania. To znamená zelená tráva a na nej kríže. Podobne vyzerá napríklad aj nemecký cintorín v Hunkovciach. „Nie, nie. Nedali sme sa inšpirovať ani z nemeckého cintorína, ani z amerického cintorína, vyšlo to tak samo. Zostanú tieto kríže a všade bude zasiata tráva, takže bude sa to jednoduchšie kosiť, jednoduchšia údržba, aj lepšie bude vyzerať,“ skonštatoval starosta Ladomirovej Vladislav Cuper.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

Ako ďalej s Večierkou pri niekdajšej odevnej priemyslovke?

    Aj o problémoch Večierky pri Škole umeleckého priemyslu (niekdajšia odevná priemyslovka - pozn. red.) diskutovali na svojom májovom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. O možnosť vystúpiť pred nimi požiadal majiteľ Večierky Pavol Krajňák, a to z dôvodu, že mu koncom roka končí nájomná zmluva na pozemok, na ktorom má Večierku umiestnenú.

     „Požiadal som o predĺženie nájmu a bolo mi to zamietnuté. Problémom bola neskôr farba, že nebude ladiť s farbou plánovaného Zariadenia pre seniorov, ale ja to, samozrejme, viem vyriešiť. Farbu Večierky by som prispôsobil farbe Zariadenia pre seniorov, to nie je problém. Aj naposledy mi bolo povedané, že mesto ma osloví, no doteraz ma nikto neoslovil,“ vyhlásil pred poslancami Pavol Krajňák, ktorý tak narážal na údajnú nekomunikáciu zo strany mesta o tom, či Večierka na súčasnom mieste môže alebo nemôže ostať aj dlhšie, ako hovorí aktuálne platná nájomná zmluva.

    Primátorka Svidníka Marcela Ivančová vyhlásila, že kým sa nezačne rekonštrukcia budovy na Zariadenie pre seniorov, Večierka na súčasnom mieste môže byť. „Celým problémom je však to, že vaša stavba je v rozpore s územným plánom. Preto je ťažké urobiť aj nájomnú zmluvu, preto musíme skôr rozprávať o legalizácii tejto stavby a nie robiť si prieky navzájom. Nikto nie je proti Večierke,“ vyhlásila primátorka a do diskusie sa zapojil poslanec Ján Vook, podľa ktorého Pavol Krajňák má na Večierku platné stavebné povolenie, čo potvrdil aj on sám. „Zamestnáva dvoch či troch ľudí, rozprával sa s tebou, aj s pani vedúcou a nedostal jasné odpovede. Ja si myslím, že treba oceniť aj Večierku pána Labuna, aj Večierku pána Krajňáka, lebo poskytujú služby našim obyvateľom,“ tvrdil Ján Vook. Primátorka reagovala, že ak aj sa začne rekonštrukcia budovy na Zariadenie pre seniorov, Večierka ostane. Buď na tom istom mieste, ale jednoducho niekde vedľa.

    No a k Večierke Pavla Krajňáka sa vyjadrila aj poslankyňa Katarína Siváková. „Nečudujem sa, že prišiel pán Krajňák priamo na naše zasadnutie, pretože doba nie je práve najlepšia a aj nad jeho podnikaním visia otázniky. Som rada, že si, pani primátorka, uznala, že Večierka je potrebná v tejto lokalite. Ak aj bude problém, hľadajme iný priestor, nech ostane. Napokon aj pojazdná predajňa, ktorú prevádzkuje takisto pán Krajňák má problémy, aj ľudia v obciach majú problémy, tak je správne, aby sme boli v tomto smere ústretoví,“ zdôraznila poslankyňa Katarína Siváková a primátorka podotkla, že „ideme dať do poriadku vec, ktorá sa pred piatimi, šiestimi rokmi zbabrala.“ Pavol Krajňák má nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom je aktuálne umiestnená jeho Večierka, do konca novembra tohto roku. Marcela Ivančová povedala, že zmena Územného plánu mesta by dovtedy mala byť schválená, no a k predošlým slovám primátorky, že Večierka je vlastne čiernou stavbou, lebo je umiestnená v rozpore s aktuálne platným územným plánom, sa vyjadril aj poslanec Pavel Olejár. „Pani primátorka, nie je to žiadna čierna stavba. Pán Krajňák má riadne stavebné povolenie,“ vyhlásil Pavel Olejár.

(ps)