e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

číslo 20 vydané 16.5.2023

 

 

Nákupné centrum na pozemku po rómskych bytovkách s otáznikmi - čo ponúka mesto a čo investor? Budú ľudia rukojemníkmi?

 „Je minimálne nekorektné a neetické sa takýmto spôsobom priživovať na tak na vážnej téme“

Čo bude v priestoroch po dlhoročnom elektre?

Na pravoslávnom chráme menia strechu

Najstaršia budova vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku - čaká na opravu

Na starobylej hore Makovica - symbole Rusínov, už po 30-krát zaznela ľubozvučná rusínska pieseň „Koly murovali bilu Makovicu“

Odštartovali Prednostovskú štafetu z Dukly do Devína

Bezplatne vyšetrovali znamienka

 

 

 

 

„Je minimálne nekorektné a neetické sa takýmto spôsobom priživovať na tak na vážnej téme“

REAKCIA na článok Primátori rokovali k optimalizácii nemocníc 

     Prečítal som si článok pod názvom „Primátori rokovali k optimalizácii nemocníc“, po prečítaní ktorého som sa patrične rozhorčil, nakoľko v článku boli použité fakty, na získaní ktorých primátorka Svidníka nemá žiadny, ale že vôbec žiadny podiel. Predmetné faktické a dôkazné materiály, slúžiace ku argumentácii v procese boja za svidnícku nemocnicu, boli získané vďaka aktivitám členov Základnej organizácie odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Nemocnici arm. Gen. L. Svobodu Svidník a.s a Dozornej rady Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s., ktoré často, pani primátorka, vo svojich vyhláseniach spochybňuje.

    Vyberám z článku. „Ministerstvo zdravotníctva sa opiera o štúdiu dopravnej dostupnosti, ktorú podľa nich vypracovala Žilinská univerzita. Podľa tvrdenia rektora ŽU podklad, ktorý vypracovala ŽU v žiadnom prípade nemôže slúžiť na vypracovanie takého závažného dokumentu akým je optimalizácia siete nemocníc. Na základe teoretických dát nie je možné stanoviť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, navyše dokument nezohľadňuje špecifiká jednotlivých regiónov - a to je práve prípad svidníckej nemocnice,“ dopĺňa primátorka mesta Svidník.

    Je minimálne nekorektné a neetické sa takýmto spôsobom priživovať na tak na vážnej téme, akou je osud svidníckej nemocnice. Namiesto toho, aby mesto akýmkoľvek spôsobom aktívne zasiahlo do tohto procesu, nepodniklo v tomto smere doposiaľ takmer žiadne kroky, s výnimkou prezentovania sa na sociálnych sieťach a iných informačných platformách.

    Mesto Svidník a primátorka mesta, ako jeho volení zástupcovia, mohli minimálne už na februárom zasadnutí MsZ prijať uznesenie o nesúhlasnom stanovisku s plánom Ministerstva zdravotníctva SR o zaradení svidníckej nemocnice do I. úrovne siete nemocníc.

     Neurobili tak ani po vyzvaní na ďalšom, marcovom zasadnutí MsZ, aj keď disponovali informáciou, že pripomienkové konanie bude v termíne do 31.3.2023. Nereagovali ani na skutočnosť, keď na aprílovom zasadnutí PSK sa na podnet predsedu dozornej rady svidníckej nemocnice a zároveň poslanca PSK Jána Vooka prijalo uznesenie o prešetrení správnosti zaradenia svidníckej nemocnice, smerované na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

   Myslím si, že aj v tomto prípade bol dôvod na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva a podniknutie patričných krokov zo strany primátorky mesta.

     Neprislúcha mi niekoho mentorovať, ale je čas zamyslieť sa, či takýto prístup a konanie primátorky mesta, v zmysle príslovia „Pýšiť sa cudzím perím“, má miesto v „slušnej“ spoločnosti, či to celé nezaváňa istou dávkou pokrytectva a farizejstva...

Branislav Kočiš,

predseda odborovej organizácie Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

a člen Dozornej rady Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na starobylej hore Makovica - symbole Rusínov, už po 30-krát zaznela ľubozvučná rusínska pieseň „Koly murovali bilu Makovicu“

    Pri príležitosti Dňa hasičov, sviatku svätého Floriána a 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa v nedeľu 7. mája 2023 uskutočnil 30. jubilejný ročník výstupu  hasičov a širokej verejností, na staroslávnu horu Makovica - symbol Rusínov, pod záštitou prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRJozefa Smolinského.

    Ak by sme zašli do histórie „Prvý výstup” sa uskutočnil 8. mája 1994. Jeho účastníci sa rozhodli, že v ňom budú pokračovať aj o rok. Postupom času vznikla myšlienka, aby na hore stála socha sv. Floriána, keďže išlo o oslavy tohto patróna.

     Následne 28. júna 1998 za prítomnosti dnes už nebohého, vtedajšieho prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Fogaraša odhalili sochu sv. Floriána, ktorá je najvyššie postavenou sochou nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe.

     V jej základoch je umiestnená fľaša s odkazom pre budúce generácie. A tento odkaz obec Cernina, Dobrovoľný hasičský zbor v Cernine, Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Územný výbor Svidník v spolupráci s Mestom Svidník, a obcami Kurimka, Rovné a Jurkova Voľa napĺňajú dodnes.

Tohto roku na 30. jubilejnom ročníku sa na starobylej hore Makovica stretli nielen dobrovoľní, ale i profesionálni hasiči, zástupcovia okolitých samospráv, turisti a ľudia z blízkych obcí, ako aj hostia z Poľska.

    Okrem iných hostí prišli aj krajskí poslanci Ján Vook, Ján Hirčko, primátorka Svidníka Marcela Ivančová, prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin,  či zástupcovia strany Hlas-sociálna demokracia a mnohí ďalší. 

     Program aj tento rok sa začal Molebenom k Presvätej Bohorodičke, ktorý slúžil správca gréckokatolíckej farnosti v Cernine o.Štefan Pacák za pomoci spevu rusínskeho redaktora RTVS Tomáša Michala Babjáka, ktorý v rusínskom jazyku aj toto podujatie moderoval a podpísal sa aj pod réžiu. 

     Zároveň na 30. jubilejnom ročníku bola posvätená zástava DHZ obce Cernina  a slávnostne odkrytá pamätná tabuľa zakladateľom sochy sv. Floriána, Jánovi Gibejovi, Ivanovi Hlivákovi, Milanovi Krajňakovi, Jánovi Kvaskovi - bývalému starostovi obce Cernina, Jánovi Kriškovi a Michalovi Holovkovi.

    Ďalej program pokračoval privítaním hostí, príhovormi, odovzdaním vyznamenaní prezidentom DPO SR a slávnostným kladením kytíc k soche sv. Floriána. Samozrejme, nechýbalo zapálenie vatry, ktorú každý rok pripravuje iný dobrovoľný hasičský zbor. Tohto roku to bol DHZ z obce Kurimka. Sprievodný program tvorili športové súťaže pre deti a dospelých, kultúrny program v ktorom prítomných pobavila úsmevno-zábavná skupina BRAVO. Nechýbalo ani občerstvenie a bohatá tombola, takže mnohí domov odišli so zaujímavými cenami.

    Ďakujeme všetkým tým, ktorí ste svojou osobnou účasťou prišli podporiť toto krásne podujatie v obci Cernina. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave, realizácií, finančne alebo akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizovaniu 30. ročníka výstupu na horu Makovica a boli zo strany organizátorov nechtiac opomenutí.

Helena Madzinová,

starostka obce za všetkých organizátorov a spoluorganizátorov akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Odštartovali Prednostovskú štafetu z Dukly do Devína

    Prednostovskú štafetu po turistickej trase Cesty SNP z Dukly do Devína odštartovali v pondelok 8. mája na Dukle. Medzi iniciátormi tejto aktivity je aj prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin.

    Práve on spolu s prednostami okresných úradov v Stropkove, Medzilaborciach a Snine absolvoval prvú etapu Cesty SNP z Dukly do Svidníka. Ako nám Michal Iľkanin povedal, túto myšlienku do reality pretavili na pamiatku hrdinov, za mier a slobodu. Po prvej etape z Dukly do Svidníka tá druhá viedla zo Svidníka cez Kurimku do Zborova. Plánom je za 30 dní prejsť celú trasu Cesty SNP z Dukly do Devína a na každej trase musí byť vždy aspoň jeden prednosta okresného úradu. Po Slovensku sa k účastníkom Prednostovskej štafety majú postupne pridávať prednostovia okresných úradov z jednotlivých regiónov a ukončenie Prednostovskej štafety majú naplánované na 6. júna na Devíne.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bude v priestoroch po dlhoročnom elektre?

    Obchodný dom vo Svidníku, nazývaný aj Vašuta, stále čaká na kompletnú rekonštrukciu. Zatiaľ to aspoň vyzerá tak, tento objekt prejde zmenami postupne. Dôkazom sú rekonštrukčné práce v priestoroch, kde dlhé roky sídlila predajňa elektra firmy Alna-A.

     Pripomeňme, že vlastníkom budovy je mesto Svidník, ktoré ich prenajíma. Po odchode firmy Alna-A do vlastných priestorov však mestský priestor dlho prázdny neostal. Podľa dostupných informácií ich už má prenajaté firma, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť drogérií 101 drogérie. Tá aktuálne sídli v budove na pešej zóne, no priestory prenajaté od mesta si už upravuje tak, aby spĺňali ich požiadavky a zakrátko sa predajňa 101 drogérie presťahuje práve do priestorov na prízemí obchodného domu Vašuta.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákupné centrum na pozemku po rómskych bytovkách s otáznikmi - čo ponúka mesto a čo investor? Budú ľudia rukojemníkmi?

    Téma dokončenia výstavby nového nákupného centra na priestranstve po niekdajších rómskych bytovkách v centre Svidníka stále nie je uzavretá a zdá sa, že tak skoro ani uzavretá nebude. Investor požiadal o podpísanie kúpno-predajnej zmluvy, no mesto Svidník to odmietlo. Podľa primátorky Marcely Ivančovej nie sú splnené podmienky pôvodnej zmluvy.

     Na našich stránkach sme už informovali, že mesto investorovi - spoločnosti W-market Prešov - ktorej konateľom je Michal Majdák pochádzajúci zo Svidníka predložilo návrh riešenia. Ten spočíva v návrhu novej zmluvy. V nej kupujúci, teda spoločnosť W-market, vyhlasuje, že pôvodné podmienky pre uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajúce zo Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 28.8.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021 nesplnil. V návrhu zmluvy sa ďalej píše, že jej uzatvorenie je začiatok novej spolupráce, ktorou budúci kupujúci deklaruje plynule pokračovať vo výstave diela „RETAIL PARK SVIDNÍK“ v celom rozsahu stavebného povolenia a uviesť dielo do prevádzky v súlade so všeobecnými záväznými predpismi.

     Spoločnosť W-market je oprávnená zaslať mestu Svidník výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do jedného mesiaca od splnenia odkladacích podmienok uvedených v zmluve, najneskôr však do 31. decembra 2024. Mesto sa zaväzuje, že do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy uzavrie kúpnu zmluvu v znení podľa Článku 5 tejto Zmluvy vo forme notárskej zápisnice.

     Podľa návrhu mesta záväzok zmluvných strán uzatvoriť Budúcu kúpnu zmluvu je podmienený splnením Odkladacích podmienok. Spoločnosť W-market je oprávnená zaslať mestu Svidník už spomínanú výzvu na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy za podmienky, že budú splnené všetky nasledujúce podmienky: Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. všetkých kolaudačných rozhodnutí, na základe ktorých investor bude oprávnený užívať a prevádzkovať „RETAIL PARK SVIDNÍK,“ a to v rozsahu všetkých stavebných objektov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.

    Kolaudačné rozhodnutia musia nadobudnúť právoplatnosť najneskôr do 31. decembra 2024. Spoločnosť W-market je zároveň povinná prioritne dokončiť, právoplatne skolaudovať a uviesť do užívania dopravnú infraštruktúru (príjazdová cesta, parkovisko) pre bytový dom na Ul. Sov.

hrdinov 241/23, Svidník najneskôr do 31. decembra tohto roku. Nesplnením týchto podmienok je spoločnosť W-market povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za každý, aj začatý mesiac omeškania. Zároveň podľa návrhu mesta Svidník má spoločnosť W-market za právo užívať pozemok počas doby výstavby obchodného centra platiť mestu odplatu vo výške 5 000 eur mesačne.

     Takýto je návrh, ktorý mesto Svidník predložilo spoločnosti W-market, no a jej odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Michal Majdák ako konateľ spoločnosti s mestom komunikuje mimoriadne intenzívne a hlavne promptne, no trvá na svojich argumentoch. Podľa nich predĺženie doby výstavby nového nákupného centra spôsobil covid, vojna na Ukrajine, ekonomická kríza, inflácia a podobne. Svoj zámer nákupné centrum dokončiť potvrdil a odmietol, že by pôvodnú zmluvu nesplnil. Napokon, doložil aj znalecký posudok, podľa ktorého dodržal v stanovenom termíne 50-percentnú rozostavanosť. To však mesto odmieta, no možnosť odstúpiť od zmluvy mesto nevyužilo, namiesto toho investorovi predložilo návrh novej zmluvy, ktorú sme opísali vyššie. Michal Majdák ako konateľ spoločnosti W-market Prešov v reakcii na návrh mesta Svidník uviedol, že nemôže súhlasiť so stanoviskom mesta, že si jeho spoločnosť nesplnila záväzky.

    „Na rokovaní mestskej rady sme jasne a zreteľne prezentovali, že jediným vhodným spôsobom majetkového vysporiadania je okamžité odkúpenie pozemku do vlastníctva našej spoločnosti, čo je podmienka pre financujúcu banku na poskytnutie úveru, ktorý by zásadne pomohol dokončeniu projektu, nakoľko s ohľadom na objektívne skutočnosti, ktoré postihli za posledné roky celé Slovensko, sa náklady na stavbu značne predražili,“  napísal v odpovedi mestu Svidník Michal Majdák, ktorý nerozumie, prečo by mal s mestom uzatvárať typovo rovnakú zmluvu, ktorú už má uzavretú a ktorá evidentne nijako nepomôže jeho zámeru, navyše s podstatne prísnejšími podmienkami. „Nesúhlasíme s odkladacími podmienkami a termínom právoplatnosti kolaudácie stavby do konca roku 2024. Na rokovaní mestskej rady sme ponúkli termín dokončenia stavby do uvedeného termínu, no jasne sme si stanovili, že za dokončenie sa bude považovať podanie žiadosti o kolaudačné rozhodnutie, nie jeho právoplatnosť. Počas kolaudačného konania môže hociktorý účastník podat' napr. odvolanie, hoc aj účelové, ktoré predĺži kolaudáciu minimálne rádovo v mesiacoch.

     Taktiež nesúhlasíme so zmluvnou pokutou 5 000 eur mesačne za nesplnenie termínu kolaudácie. Nerozumieme, aký záujem si mesto týmto chráni, navyše v tak neprimeranej a ničím nepodložnej výške. Je predsa logické, že prvý, kto má záujem na čo najskoršom skolaudovaní stavby je sám investor, ktorému predlžovanie kolaudácie spôsobuje straty na ušlom zisku, keďže stavebný objekt nemôže dať do užívania,“ upozornil konateľ spoločnosti W-market Prešov Michal Majdák, ktorý nesúhlasí ani s odplatou 5 000 eur mesačne za užívanie pozemku počas výstavby do nadobudnutia vlastníckeho práva.

     „Nerozumieme, prečo si mesto zabezpečuje tie záležitosti, ktoré mali a mohli byť v podmienkach verejnej obchodnej súťaže a ktoré by boli zásadné pre rozhodnutie investora vstúpiť do súťaže. Mesto určite dobre vie, že takéto podmienky by neprijal žiaden rozumný investor. Na základe vyššie uvedeného nevidíme jediný rozumný dôvod pristúpiť k uzavretiu predloženej zmluvy. Nevidíme v nej pre nás jediný hospodársky prínos, práve naopak, máme sa zaviazať k veľmi nevýhodným podmienkam, ktoré navyše nijako nevychádzajú z odôvodnených potrieb mesta. Máme skôr zato, že týmto návrhom zmluvy sa mesto snaží fakticky upraviť, resp. doplniť vo svoj prospech podmienky verejnej súťaže a s tým súvisiacej uzavretej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - oboch právnych úkonov, ktorými je mesto už zaviazané,“ reagoval ešte Michal Majdák a zdôraznil, že keďže má záujem vec seriózne riešiť, predkladá mesto vlastný návrh, ktorý prezentoval už skôr a navyše ho doplnil.

    Ponúkol kúpnu cenu za pozemok o 30 000 eur vyššiu ako bolo dohodnuté, a to v čo najkratšom termíne a zároveň bezodkladné zabezpečenie vkladu v katastri nehnuteľností. Michal Majdák navrhol do 31. decembra 12.2024 záväzok na dokončenie všetkých v stavebnom povolení schválených stavebných objektov na 100% (oproti pôvodnému záväzku 50% rozostavanosti) a podanie žiadosti o kolaudáciu. „Len zdôrazňujeme, že kolaudácia je našim eminentným záujmom, preto nevidíme dôvod na jej zdržiavanie,“ podotkol Michal Majdák a mestu navrhol aj to, že príjazdovú cestu vybuduje  v termíne do konca roka 2023 a bude slúžiť zároveň pre parkovanie obyvateľov priľahlých bytoviek. „Týmto návrhom ponúkame mestu viac, ako si stanovilo v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. V prípade, že mesto náš návrh neprijme, budeme to rešpektovať, no zároveň očakávame, že mesto bude rešpektovať naše kroky spočívajúce v tom, kedy a z akých zdrojov si zabezpečíme ďalšie financovanie projektu a kedy bude dokončený. Taktiež očakávame, že mesto vysvetlí svojim občanom či médiám, prečo nepristúpilo na návrh zmluvy, ktorý pre mesto nie je nijak nevýhodný, prečo v prirodzenom dôsledku staveniska sú obyvatelia obmedzení na komforte svojho života a ako dlho to bude trvať a taktiež objasní, či tak prísne, ako v tomto prípade, pristupuje ku všetkým investorom, ktorí realizujú svoje zámery na mestských pozemkoch,“ napísal ešte v reakcii na návrh mesta Michal Majdák a opäť jasne vyhlásil, že má eminentný záujem v čo najskoršom čase stavbu nákupného centra dokončiť. „Stále veríme, že mesto Svidník tomuto zámeru v rámci svojich zákonných možností pomôže a že dôjde k uzavretiu serióznej kúpnej zmluvy, ktorá celej veci prospeje,“ uzavrel Michal Majdák, no a ako to celé dopadne, je nateraz otázne. Isté akurát je, že na nejasnosti nateraz doplácajú ľudia, a nielen tí, ktorí bývajú v priľahlých bytovkách.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pravoslávnom chráme menia strechu

     Pravoslávny chrám Svätej Trojice vo Svidníku prechádza obnovou. Lepšie povedané jeho strecha. Ako nás informoval správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku Ján Sovič, súčasná tzv. lepenková strecha má už 30 rokov a jej životnosť dodávatelia garantujú práve 30 rokov. Celá strecha svidníckeho pravoslávneho chrámu tak dostane medenú podobu tak, ako medenú podobu už majú vežičky chrámu. „Momentálne máme k dispozícii 130-tisíc eur vrátane dotácie od Prešovského samosprávneho kraja, za čo sa chcem aj touto cestou poďakovať poslancom PSK za okres Svidník Jánovi Vookovi a Jánovi Hirčkovi a rovnako aj už bývalému poslancovi PSK za okres Svidník Petrovi Pilipovi. Bez ich zaangažovanosti by sme túto dotáciu nezískali,“ povedal pre naše noviny správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku Ján Sovič. Priznal, že ešte pred pár rokmi by im na kompletnú novú medenú strechu 130-tisíc eur bez problémov stačilo, teraz, po náraste cien, je to otázne. „Ale ideme do toho, my vlastne všetko robíme za pochodu a takto sa púšťame aj do výmeny strechy, lebo chrám je veľmi vzácny, je tam vzácny rozpis ikon, preto je výmena strechy nevyhnutná. Ak nám nevystačia peniaze, budeme hľadať ďalšie zdroje, aj formou zbierky, no už to v žiadnom prípade nemôžeme odkladať,“ dodal Ján Sovič s tým, že stropkovská firma by mala byť s prácami hotová do konca júla tohto roku.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstaršia budova vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku - čaká na opravu

Veľa toho dokážu sami, no s historickou budovou si pomôcť nevedia.

     Múzejníci zo SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa o dobové stavby v skanzene vedia postarať aj svojpomocne. S najstaršou budovou v meste však potrebujú pomoc. Zvlášť, keď ukrýva unikátne diela a budova sa rozpadáva.

     Ošarpaná zvonku i zvnútra. Opadávajúca omietka, netesniace okná. Taká je budova Galérie Dezidera Millyho vo Svidníku. „Je to budova približne z roku 1790,“ ozrejmil nám riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganík. Budova je najstaršou v meste, ale zároveň aj jednou z tých najviac chátrajúcich. Pred pár rokmi na nej vymenili strechu. Vďaka tomu do budovy nezateká. No všetko ostatné je dávno po životnosti. Schody pred hlavným vstupom museli zatarasiť, z jednej strany ich ako tak dokázali upraviť, aby návštevníci vôbec mohli vojsť do budovy.

Niekdajšia kúria je dnes sídlom už spomínanej Galérie Dezidera Millyho. Sú v nej mimoriadne cenné diela, vrátane cirkevných ikon z 15., 16. či 17. storočia.

    Pod SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, ktorého súčasťou je aj galéria, patrí aj historický skanzen. S budovami v ňom si múzejníci častokrát poradia svojpomocne. „Šindle a kyčky v skanzene vieme svojpomocne opraviť, ale s touto budovou si už neporadíme. Tu už je potrebná dobrá projektová dokumentácia, tak na exteriér, ako aj na vnútro budovy, zníženie energetickej náročnosti a celková prestavba,“ priznal Jaroslav Džoganík s tým, že historická budova galérie toho potrebuje naozaj veľa.

     Podľa riaditeľa je najdôležitejšia výmena okien. „Určite treba meniť okná, treba meniť dvere, pretože mnohé okenice sú veľmi zlé, do budovy prefukuje,“ vysvetlil riaditeľ múzea a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave Branislav Pánis ozrejmil, ako by to mohlo s rekonštrukciou budovy Galérie Dezidera Millyho vo Svidníku vyzerať. „Ak by sme tento rok začali s projekčnými prácami, budúci rok prvými stavebnými, tak ja si myslím, že v roku 2025, najneskôr na jar 2026 bude kaštieľ opravený, ale podmienka je, že musíme na to získať financie.“ Slovenské národné múzeum však nateraz financie na akékoľvek prípravné a rekonštrukčné práce nemá. Na celom Slovensku chcú primárne z eurofondov obnoviť štrnásť objektov. Svidnícka budova Galérie Dezidera Millyho je medzi prioritami.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatne vyšetrovali znamienka

    Vo štvrtok 11. mája 2023 sa v zariadení DOST uskutočnilo tradičné bezplatné vyšetrenie znamienok, tzv. Euro melanoma day.

     Akcia trvala od ôsmej hodiny rannej do neskorých popoludňajších hodín. O podujatie bol zo strany verejnosti veľký záujem. Odborného vyšetrenia znamienok sa zúčastnilo spolu 118 ľudí.

Lekárky pracoviska DOST - Hana Zelenková a Marta Lucová pacientov vyšetrili a zároveň ich informovali o závažnosti možných nádorových ochorení kože. Pacienti boli podľa potreby objednaní na drobný operačný zákrok v zariadení DOST a odobratý materiál bude následne odoslaný na histologické vyšetrenie. Prítomní ľudia boli poučení rovnako aj o prevencii a nevyhnutnej starostlivosti nielen o znamienka, ale aj o kožu ako najväčšieho ľudského orgánu, a to najmä v letnom období.

     Pacienti si počas čakania na vyšetrenie mohli nechať vyšetriť hladinu cukru a cholesterolu v krvi vďaka angažovanosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá mala v zariadení DOST v tento deň rozložené svoje stanovište. Rovnako tak si záujemcovia o vyšetrenie znamienok mohli prezrieť a zakúpiť produkty spoločnosti Greenway, ktorá je orientovaná výlučne pre zdravie človeka. Vhodná je tiež pre ľudí trpiacich na ekzém či psoriázu. Okrem toho sa pacienti mohli zapojiť do hry o tombolové ceny. V nej mali šancu vyhrať zaujímavé kozmetické balíčky od rôznych farmaceutických spoločností.

    Všetkým zúčastnením, sponzorom a podporovateľom podujatia ďakujeme touto cestou za dôveru a spoluprácu.

Kolektív pracovníkov DOST